Çerez Örnek

Mehmet Hakkı Suçin

@ Mehmet Hakkı Suçin

Hakkında

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu (1993). Mütercim-tercüman olarak çalıştı (1993-1998). Gazi Üniversitesi bünyesinde yaptığı yüksek lisans tezinde Mısırlı yazar Yahya Hakkı’nın öykücülüğünü inceledi (1998). Arapça-Türkçe çeviride eşdeğerlik sorunları ile ilgili doktora tezini aynı üniversitede bitirdi (2004). University of Manchester, The Centre for Translation and Intercultural Studies’de misafir akademisyen olarak çalıştı (2006). Ortaöğretim ve lise düzeyinde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre (CEFR) Arapça öğretim programları hazırlayan komisyona başkanlık etti (2010-2012). “Arabic Booker” olarak bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü’ne jüri üyesi seçildi (2014). Şeyh Hamed Çeviri Ödülü’ne danışman ve jüri üyesi olarak seçildi (2015). Nizar Kabbani'den yaptığı Aşkın Kitabı adlı çevirisiyle Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülü’nü aldı (2016). İslam öncesi Arap şairleri, İbn Hazm, Halil Cibran, Adonis, Mahmud Derviş, Nizar Kabbani, Muhammed Bennis gibi klasik ve modern Arap edebiyatından isimleri Türkçeye kazandırdı. Türk edebiyatından da Arapçaya çeviriler yaptı. 2012 yılından bu yana Türkiye ve yurt dışında yazılı ve sözlü çeviri atölyelerini yürütüyor. Akademik ilgisi; çeviribilim, Arap edebiyatı ve yabancılara Arapça öğretimi alanlarına odaklanmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi olup Ankara’da ikamet etmektedir.

 

Eserleri

·       Öteki Dilde Var Olmak: Arapça Çeviride Eşdeğerlik (İstanbul: Say Yayınları),

·       Dünden Bugüne Arapçaya Çevirinin Serüveni (Ankara: Kurgan Yayınları).

·       Arapça-Türkçe / Türkçe Arapça Haber Çevirisi + Anahtar Kitap (İstanbul: Opus Yayınları).

·       Aktif Arapça (Ankara: Engin Yayınevi).

·       Abdulkadir Abdelli’nin Gözünden Türkiye (Arapça; Doha: Maysaloon Yayınevi)

 

Çevirileri

·       Yedi Askı Şiirleri (Muallakalar), Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, 2020.

·       Mahmud Derviş, Badem Çiçekleri Gibi yahut Daha Ötesi, Everest Yayınları, İstanbul, 2020.

·       Adonis, İşte Budur Benim Adım, Everest Yayınları, İstanbul, 2020.

·       Nuri el-Cerrah, Midilli'ye Açılan Tekne, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2019.

·       Melek Mustafa, İçimden Göçenler (Seçme Şiirler), Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2019.

·       İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Kapı Yayınları, İstanbul, 2018.

·       Mahmud Derviş, Atı Neden Yalnız Bıraktın, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017.

·       Adonis, Belli Belirsiz Şeyler Anısına, Everest Yayınları, İstanbul, 2017.

·       Ahmet Yesevi, Ahmed el-Yesevî ve Muhtârât min Dîvân el-Hikme, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2017 (Arapça).

·       Nizar Kabbani, Aşkın Kitabı,Hece Yayınları, Ankara, 2017.

·       Mahmud Derviş, Bu Şiirin Bitmesini İstemiyorum, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016.

·       Halil Cibran, Ermiş, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2016.

·       Mahmud Derviş, Mural, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2015.

·       Adonis, Maddenin Haritalarında İlerleyen Şehvet, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2015.

·       Şiir Şiir Ayetler - Amme Cüzü Çevirisi, Opus Yayınları, İstanbul, 2015.

·       Muhammed Bennis, Aşkın Kitabı, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2015.

·       Hulûd el-Mualla, Gülün Gölgesi Yok (Seçilmiş şiirler), Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014.

·       Ahmed eş-Şehavi, Benim Adıma Bir Gökyüzü, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014.

·       Talat S. Halman, Elfiyye mine’l-Edeb et-Turkî: Târîh Mûcez [Türk Edebiyatının Bin Yılına Genel Bir Bakış], Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2014.

·       Emin el-Hûli, Arap-İslam Kültüründe Yenilikçi Yaklaşımlar (Emrullah İşler'le birlikte), Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2006.

·       Mehmet Hengirmen, Kavâidu'l-lugati't-Turkiyye li Gayri'n-Natikine Biha (Araplara Türkçe Dilbilgisi), Engin Yayınevi, Ankara, 2003),[10]

·       Ziya Paşa, Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar: Endülüs Tarihi (Osmanlı Türkçesinden sadeleştirme), Anıtkabir Vakfı, Ankara, 2001.

·       Yahya Hakkı, Umm Hâşim’in Lambası (Novella), Ta-Ha Yayınları, Ankara, 1998.

 

Editörlük Yaptığı Bazı Eserler

·      Adalet Ağaoğlu Oyunları: Tombala, Kozalar, Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış (Çev. Safwan Al-Shalabi), Kuveyt: Dünya Tiyatro Oyunları Dizisi

·      Türk Kadın Öykücüler Antolojisi (Çev. Safwan Al-Shalabi), Kuveyt: Dünya Edebiyatı Dizisi

·      Leyla Aliyeva, Sanki Bir Ateşsin (Arapça Seçme Şiirler), Ankara: Bengü Yayıncılık.

·      Türk Tarihinin İki Bin Yılının Özeti (Çev. Abdulkadir Abdelli), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 

Bazı Söyleşileri

https://arablit.org/2014/03/05/international-prize-for-arabic-fiction-judge-mehmet-hakki-sucin-advice-to-young-novelists/ (Advice to young novelists)

https://arablit.org/2020/07/28/mehmet-hakki-sucin-on-translating-mahmoud-darwish-into-turkish/ (Translating Mahmoud Darwish into Turkish)

http://www.sabitfikir.com/?q=dosyalar/yazdigimiz-ve-okudugumuz-her-sey-ceviridir (Yazdığımız ve okuduğumuz her şey çeviridir)

http://www.ceviriblog.com/2017/05/01/mehmet-hakki-sucin-cevirmen-kendini-gercek-anlamda-edebi-ceviride-gerceklestirir/ (Çevirmen kendini gerçek anlamda edebi çeviride gerçekleştirir)

https://www.edebiyathaber.net/cevirmen-m-hakki-sucin-oteki-yoksa-zaten-ceviriye-gerek-yoktur/ (Öteki yoksa zaten çeviriye gerek yoktur)

 

Kaynakça

https://ceviriveotesi.org/

https://gazi.academia.edu/MehmetHakkiSucin

https://abs.gazi.edu.tr/mhsucin

https://www.arabicfiction.org/en/node/19

https://en.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Hakk%C4%B1_Su%C3%A7in

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ