Çerez Örnek

Biyogram

 

Biyogram nedir ?

Biyogram, bir kişinin hayatındaki önemli tarihleri, olayları ve evreleri anlatan kısa bir hayat hikayesidir. BiyogramYunanca kökenli bir kelimedir. Bios “yaşam“ ve gramma “yazı“ kelimelerinden türemiştir; yaşam yazısı veya yaşam öyküsü. Biyogramda yer alan bilgiler kişinin hayatında en önemlileri ile sınırlıdır.

Biyogram sözcüğü sıkça duyulan “Biyografi“ sözcüğü ile karıştırılmamalıdır; biyografi sözcüğü (ör.: biyografik çalışma) daha kapsamlı bir çalışmayı beraberinde getirmektedir; biyogram sözcüğü ise kısa ve öz bir şekilde kişisel bilgilerin aktarılmasını gerektirir. Biyografi ve biyogram kelimelerin oluşumuna baktığımızda, sözcükler Yunanca “-grafi“ ve “-gram“ öğelerinin farklılıklarına dayanmaktadır. “-grafi” sözcüğü bir süreci veya yöntemi nitelerken “-gram” sözcüğü bir sonucu belirtir. Örneğin fotograf kelimesini ele aldığımızda: fotograf sözcüğü bir yöntemi belirtirken, fotogram sözcüğü bir ürünü ifade eder. Ancak günümüzde fotoğraf sözcüğünü daha sık ve daha geniş anlamda kullandığı için fotogram sözcüğü yaygın kullanımını yitirmiştir.

 

Kaynakça:
https://www.leipzig-lexikon.de/biogramm/_Biogramm.htm
www.wissen.de
https://de.wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQmlvZ3JhbW0


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ