Çerez Örnek

Biyogram Kıstasları

Çevirmen Biyogramı Hazırlamak için Kıstaslar

A) Fotoğraf
1-Belirli kişiler ile => örn. Yazarı/ arkadaşı/ eşi/ oğlu vs. 
2-Belirli bir mekanda => ör.: Çalışma masasında veya ilgili ülkede.
 
B) Ana metin
1. Ad, Soyad, doğum tarihi ve yeri (*); Ölüm tarihi ve yeri (†)
2. Aileye ilişkin bilgiler
-Ebeveynlerin mesleklerine ilişkin bilgiler ?
-Anneye/ babaya ilişkin diğer bilgiler ? => örn. Babası da çevirmendi.
3. Evliliğe ilişkin bilgiler
-Evli/ bekar/ dul?
-Eşin mesleği, çocuklar, çocukların mesleği?
-Çocuklara ilişkin diğer bilgiler => örn. Onlar da çevirmen olarak çalışmaktalar!
4. Eğitim
-İlk okul: Eğer çevirmenin hayatında önemli bir rol oynuyorsa. 
-Sadece lise ve üniversite => Okulda öğrendiği yabancı diller?
5. Mesleki Bilgiler
-Ne, nerede, ne zaman?
-Çevirmenlik asıl işimiydi yoksa ek iş olarak mı yapıyordu?
6. Diğer Kişisel Özellikler:
- X kişi ile arkadaştı. 
-Önemli hayat evreleri?/ Hayatındaki önemli dönüm noktaları?
7. Diller:
-Hangi dilden hangi dile çeviriler yaptı?
8. Çevirmenin Çeviri Faaliyetine İlişkin Bilgiler:
-Çeviri yöntemi veya çeviri anlayışı?
9. Ödüller:
-Hangi ödülleri almaya hak kazandı?
 
C) Yayınlar
-Çevirmenin Eserleri
-Çevirmenin Çevirdiği Eserleri
 
D) Kaynakça
*Bilgilere hangi kaynaktan erişildi?
*Fotoğraf dahil tüm bilgiler kaynakça ile belirtilmelidir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ