Çerez Örnek
canlı destek

Биограма

Биограма
 
Какво е биограма?
 
 
Биограма е кратка биография, която съдържа най-важните сведения за даден човек. Думата биограма идва от гръцки. Морфемата Биос е извлечена от гръцката дума "живот", а грама – от думата "писание"; биограма – биография или история на живота. Биографичната информация, включена в биограмата,  е ограничена до най-значимото.
Терминът  биограма не трябва да се
 
бърка с често срещания термин биография на дадена личност;  терминът биография  предполага детайлирано разработване, докато терминът биограма означава ограничаване до най-съществената информация. Ако се вгледаме в словообразуването на двата термина, ще забележим, че те се основават на разликата между гръцките компоненти "графе" и "грам". Докато "графе" характеризира процес или процедура, "грам" описва резултат. Например: Първоначално думата фотография назовава процеса,  чийто продукт се нарича фотограма.  Тъй като днес всички използваме просто думата снимка, разликата вече не е забележима.
 
* Ръководство за създаване на преводачески биограми 
 
 
 
Източници:
https://www.leipzig-lexikon.de/biogramm/_Biogramm.htm 
www.wissen.de 
https://de.wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQmlvZ3JhbW0

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ