Çerez Örnek
canlı destek

Публикации

 

В рамките на турския преводачески лексикон се формират работни групи, които извършват изследвания в различни области и същевременно осъществяват научна издателска дейност. Освен преподавателския състав (филолози и специалисти в областта на теория и история на превода) в работните групи се включват и експерти от различни професионални среди.
 
* Demirözü, Damla (2007): “Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması” Littera Edebiyat Yazıları, Cilt:20, 2007:137-145.
* Damla Demirözü ve Αλέξανδρος Πέτσας, ‘Τουρκική ’ Επιμ. Βασίλης Βασιλιάδης, «…γνώριμος και ξένος…» Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Σε Άλλες Γλώσσες, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη: 2012, σ.279-291. ISBN 978-960-7779-54-0 ('Tanıdık ve Yabancı' Başka Dillerdeki Yunan Edebiyatı, Çeviriler, Yunanistan Dil Merkezi, Selanik)* Yücel, Faruk (2017): Ein Beitrag zum deutschen Übersetzerlexikon: Die Entwicklungsgeschichte der Übersetzungen aus dem Türkischen. V. Germersheimer Symposium- Übersetzen und Literatur: “Wie ist das übersetzt? Analyse und Beschreibung des translatorischen Œvres. 16.06.-18.06.2017. Johannes Gutenberg- Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir (2017): Zur Konzeption eines türkischen Übersetzerlexikons. V. Germersheimer Symposium-Übersetzen und Literatur: "Wie ist das übersetzt?" Analyse und Beschreibung des translatorischen Œuvres.16.06.-18.06.2017. Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye/ Abacı, Gökhan (2017): Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler. İstanbul: Hiperlink.
* Öncü, Mehmet Tahir (2017): Zur Konzeption eines türkischen Übersetzerlexikons. V. Germersheimer Symposium- Übersetzen und Literatur: “Wie ist das übersetzt? Analyse und Beschreibung des translatorischen Œvres. 16.06.-18.06.2017. Johannes Gutenberg- Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir: Türkçe Çevirmenler Sözlüğüne Yönelik İlk Faaliyetler. 5. Bakea Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Sempozyumu. 4-6 Ekim 2017. Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas-Türkiye
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): Çevirmenin Keşfedilmesi. İçinde: Üründü, Halit/ Öncü, Mehmet Tahir (Ed.): Çeviribilimin Paradigmaları IV. İstanbul: Hiperlink. 
* Öncü, Mehmet Tahir: Türkçeye Çevrilen Alman Edebiyatına Genel Bir Bakış. In: Diyalog- Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Yıl: 2018. Sayı: 1. S.250-261.
* Öncü, Mehmet Tahir: Zur Konzeption des türkischen Übersetzerlexikons "Türkçe Çevirmenler Sözlüğü". In: Diyalog- Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Yıl: 2018. Sayı: 1. S.237-249.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Türkçe Çevirmenler Sözlüğüne Yönelik İlk Faaliyetler". In: Özkaya, Emel/ Yılmaz, Ahmet/ Zengin, Bekir/ Dalak, Tülinay/ Kuzucu, Hamza (Ed.): Batı Edebiyatında Bellek. Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları. Cilt 3. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası. S.339-358.
* "Almanya'daki Türk Edebiyatının 'Gizli Kahramanları". Uluslararası Türk Germanistik Kongresi. 25-27 Ekim 2018. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
- Makale Çevirisi: Öncü, Mehmet Tahir/ Erenoğlu, Burcu (2018): The conception of the turkish translators' lexicon. In: Uluslararası AKADEMİK-DER. Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi. Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 2. S.61-76.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Die 'unbekannten Helden' der türkischen Literatur im deutschsprachigen Raum". XIV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi. 25-27 Ekim 2018. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Kendine Özgü Çevirmenler Araştırması: Türkçe Çevirmenler Sözlüğü İşlevi Üzerine". Germanistik ve Kültür Bilimleri İlişkisi Çalıştayı. 14 Mayıs 2018. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): Zur Rezeption der DDR- Literatur in der Türkei. VI. Germersheimer Symposium-Übersetzen und Literatur: "Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990)".15.06.-17.06.2018. Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Das Türkische Übersetzerlexikon: Stand-Methoden-Perspektiven".Die internationale Vernetzung von Übersetzerlexika-Projekten. Stand und Perspektiven. Round Table. VI. Germersheimer Symposium-Übersetzen und Literatur: "Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990)".15.06.-17.06.2018. Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye (Im Druck): Türkisch Deutsches Übersetzerlexikon: Zum Leben und Werk der literarischen ÜbersetzerInnen der türkischen Literatur. Berlin: Logos.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ