Çerez Örnek

Δημοσιεύματα

Για την προετοιμασία του Λεξικού Μεταφραστών της Τουρκικής Γλώσσας έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας, με στόχο να ερευνηθεί το υλικό επαρκώς σε διάφορους τομείς, να καταγραφούν τα αποτελέσματα της έρευνας αναλυτικά και να πραγματοποιηθούν επιστημονικές εκδόσεις. Σε αυτές τις ομάδες θα συνεργαστούν φιλόλογοι που είναι πανεπιστημιακοί και εργάζονται είτε σε τμήματα μετάφρασης είτε σε τμήματα φιλολογίας, καθώς και άλλα άτομα εξειδικευμένα στον τομέα τους.
 
* Demirözü, Damla (2007): “Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması” Littera Edebiyat Yazıları, Cilt:20, 2007:137-145.
* Damla Demirözü ve Αλέξανδρος Πέτσας, ‘Τουρκική ’ Επιμ. Βασίλης Βασιλιάδης, «…γνώριμος και ξένος…» Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Σε Άλλες Γλώσσες, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη: 2012, σ.279-291. ISBN 978-960-7779-54-0 ('Tanıdık ve Yabancı' Başka Dillerdeki Yunan Edebiyatı, Çeviriler, Yunanistan Dil Merkezi, Selanik)
* Yücel, Faruk (2017): Ein Beitrag zum deutschen Übersetzerlexikon: Die Entwicklungsgeschichte der Übersetzungen aus dem Türkischen. V. Germersheimer Symposium- Übersetzen und Literatur: “Wie ist das übersetzt? Analyse und Beschreibung des translatorischen Œvres. 16.06.-18.06.2017. Johannes Gutenberg- Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir (2017): Zur Konzeption eines türkischen Übersetzerlexikons. V. Germersheimer Symposium-Übersetzen und Literatur: "Wie ist das übersetzt?" Analyse und Beschreibung des translatorischen Œuvres.16.06.-18.06.2017. Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye/ Abacı, Gökhan (2017): Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler. İstanbul: Hiperlink.
* Öncü, Mehmet Tahir (2017): Zur Konzeption eines türkischen Übersetzerlexikons. V. Germersheimer Symposium- Übersetzen und Literatur: “Wie ist das übersetzt? Analyse und Beschreibung des translatorischen Œvres. 16.06.-18.06.2017. Johannes Gutenberg- Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir: Türkçe Çevirmenler Sözlüğüne Yönelik İlk Faaliyetler. 5. Bakea Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Sempozyumu. 4-6 Ekim 2017. Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas-Türkiye
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): Çevirmenin Keşfedilmesi. İçinde: Üründü, Halit/ Öncü, Mehmet Tahir (Ed.): Çeviribilimin Paradigmaları IV. İstanbul: Hiperlink. 
* Öncü, Mehmet Tahir: Türkçeye Çevrilen Alman Edebiyatına Genel Bir Bakış. In: Diyalog- Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Yıl: 2018. Sayı: 1. S.250-261.
* Öncü, Mehmet Tahir: Zur Konzeption des türkischen Übersetzerlexikons "Türkçe Çevirmenler Sözlüğü". In: Diyalog- Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Yıl: 2018. Sayı: 1. S.237-249.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Türkçe Çevirmenler Sözlüğüne Yönelik İlk Faaliyetler". In: Özkaya, Emel/ Yılmaz, Ahmet/ Zengin, Bekir/ Dalak, Tülinay/ Kuzucu, Hamza (Ed.): Batı Edebiyatında Bellek. Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları. Cilt 3. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası. S.339-358.
* "Almanya'daki Türk Edebiyatının 'Gizli Kahramanları". Uluslararası Türk Germanistik Kongresi. 25-27 Ekim 2018. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
- Makale Çevirisi: Öncü, Mehmet Tahir/ Erenoğlu, Burcu (2018): The conception of the turkish translators' lexicon. In: Uluslararası AKADEMİK-DER. Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi. Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 2. S.61-76.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Die 'unbekannten Helden' der türkischen Literatur im deutschsprachigen Raum". XIV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi. 25-27 Ekim 2018. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Kendine Özgü Çevirmenler Araştırması: Türkçe Çevirmenler Sözlüğü İşlevi Üzerine". Germanistik ve Kültür Bilimleri İlişkisi Çalıştayı. 14 Mayıs 2018. Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): Zur Rezeption der DDR- Literatur in der Türkei. VI. Germersheimer Symposium-Übersetzen und Literatur: "Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990)".15.06.-17.06.2018. Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir (2018): "Das Türkische Übersetzerlexikon: Stand-Methoden-Perspektiven".Die internationale Vernetzung von Übersetzerlexika-Projekten. Stand und Perspektiven. Round Table. VI. Germersheimer Symposium-Übersetzen und Literatur: "Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990)".15.06.-17.06.2018. Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Germersheim.
* Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye (Θα εκδοθεί ): Türkisch Deutsches Übersetzerlexikon: Zum Leben und Werk der literarischen ÜbersetzerInnen der türkischen Literatur. Berlin: Logos.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ