Çerez Örnek

Hüseyin Yurtdaş

 

© İstanbul Üniversitesi


Hakkında
d. 1978 Münih; 1996-2002 i Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Lisans eğitim; 2002-2005 aynı üniversitede Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi, 2008-2014 doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Anabilim Dalı'nda tamamladı; 2016dan beri İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaktadır; Araştırma alanları yazın çevirisi; çeviri, kültür ve ideoloji; özel alan çevirileri; Barbara Yurtdaş ile birlikte Türkçe’den Almancaya çevirileri bulunmaktadır; Tez çalışmaları: Doktora, "Çeviride Kültür ve İdeoloji Kavramlarının Çeviri Destek Programları Bağlamında İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı Aralık, 2014; Yüksek Lisans, "Personal success, group success, self construal and in-group favoritism", Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Eylül, 2005; İstanbul’da yaşamaktadır; Akademisyen ve çevirmen.

 

Eserleri
İhsan (2015)
Çöreklenen (2016)

 

Çevirileri
Kaygusuz, Sema: Wein und Gold (2006) (Barbara Yurtdaş ile birlikte)
Levi, Mario: Istanbul war ein Märchen (2008) (Barbara Yurtdaş ile birlikte)
Levi, Mario: Wo wart ihr, als die Finsternis hereinbrach? (Barbara Yurtdaşile birlikte)
Özer, Pelin: Weltallblume (2015) (Barbara Yurtdaş ile birlikte)

 

Kaynakça
Hüseyin Yurtdaş ile Röportaj 27.12.2017
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/ingilizceceviri/?p=8073
http://www.frauenedition.de/mitglieder/barbara-yurtdas/
http://t24.com.tr/k24/yazi/ihsan-ve-coreklenen,1348
http://www.idefix.com/

 

Yazan
Özlem Gerguş 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ