Çerez Örnek

Arın Engin

@ Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

Hakkında

Mehmet Saffet Arın Engin; Türk Sosyolog, Eğitimci, Felsefeci ve Düşünürdür. Türkçe konusundaki duyarlılığından dolayı Saffet adını daha sonra değiştirmiş, “Arın” adını almıştır, “Arın Engin” adını da kullandı. Engin bey 1897’de Kıbrıs’ta Girne’de doğdu. Babası İsmail Hakkı bey’dir. Babası adliyede Hakim, annesi ise Ziynet hanımdır. Kıbrıs Lisesi’nde öğrenim gördü; 1916-19 yılları arasında üç yıl Kıbrıs Lisesi’nde matematik ve tarih öğretmenliği yaptı. 1920’de New York’a gidiyor ve 1920-22 yılları arasında Amerika’da Türk Derneği Genel Sekreterliği yaptı. 1922’den sonra beş yıl Kolombiya Üniversitesi’nde Eğitim, Sosyoloji, Psikoloji ve Felsefe okudu.
1926’da lisans diplomasını alıp 1927’de yüksek lisans yaptı. Aynı yıl Türkiye’ye gelen Saffet bey, 1927-28 yılları arasında Robert Kollej’de öğretmenlik yaptı. 1928’den 1933 yılına kadar ise Gazi Eğitim Enstitüsü’nde İngilizce, Felsefe ve Sosyoloji öğretmenliği yaptı.  
1933’te Atatürk’ün emriyle Türk Tarih Kurumu Üyeliği’ne atandı. 1933-35 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği yaptı, yine 1935 yılında Atatürk, Alacahöyük’teki Hitit kazısı için kendisini görevlendirdi ve Sümer tarihi, Hitit tarihi Eti tarihlerini yazması için Atatürk tarafından görevlendirildi. 
1942’de öğretmenlik mesleğinden istifa ederek Almanya’ya gidiyor. Bir süre kaldıktan sonra 1947-49 yılları arasında Londra ve Paris’te incelemelerde bulunuyor . 1966-67 yılları arasında da Bonn ve Paris’e gittiğini ve Sümerler’le ilgili araştırmalar yaptığını görüyoruz. 1970’te de İtalya’ya gitmiş ve Etiler hakkında araştırmalar yapmış.
Amerika ve Almanya’da bulunduğu dönemde özellikle Alman felsefesini iyi yorumlamayı öğrendi. Hegel’in,  Kank’ın, Fihtey’in görüşlerden hareketle de kendi felsefesini oluşturdu.
Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak için eski Yunan ve Latin klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesi gerektiğini ve bunların okullarda okutulması gerektiğini savunuyor. Daha sonra Hasan Ali Yücel döneminde bu klasikler Türkçe’ye çevrilmiş ve okullarda okutulmuştur. Bu konuda Saffet bey şöyle diyortdu: “Ali Şir Nevayi’yi de okutacağız, Yusuf Has Hacib’i de, Kaşkarlı Mahmud’u da ama öte yandan Homeros’u da okutacağız, Ghöte’yi de, Dante’yi de. Bu şekilde Türk gençlerini Avrupa kültürüyle karşılaştıracağız. Bu şekilde bizim gençlerimiz Atatürk’ün gösterdiği hedefte gidebilir. Avrupa Çağdaş Uygarlığı’nın üstüne çıkabilir. ” diyordu.
Kendisi de daha 1927 yılında dönemin “Türk Yurdu” dergisinde Sofokles’in kitabını Türkçe’ye çevirmiş, onunla ilgili bir makale yayınladı. Mehmet (Saffet) Arın Engin 1979’da yaşama veda etmiştir.
 
Eserleri
Türkiyede demokrasi inkilabi (1928)
İtiyat ruhiyatı ‘biheyviyorizm‘ (1933)
Muasır Avrupa felsefesi : Kant’tan zamanımıza kadar (1933)
Eti medeniyeti (1936)
Kültür inkılabının prensipleri : kültür inkılabı ve kemalizmin başka rejimlerle mukayesesi (1936)
Kemalizm inkılabının prensipleri (1938)
Sümer Türkleri (1938)
Kemalizm inkılabının prensipleri (1938)
Ikinci Büyük Savaşta Almanyada gördüklerim (1945)
Atatürkçülük manifestosu : Türklük düşmanları sosyalist ve Osmanlıcı geçinenlere karşı (1950)
Sosyalist geçinenlere karşı Atatürkçülük savaşı : kızıl elma (1952)
Atatürkçülük ve Moskofluk-Türklük savaşlari, Yeniden düzenlenmiştir (1953)
Atatürkçülük'te dil ve din: Atatürk yalnız Türkiye Türklerinin değil, bütün Türklüğün atasıdır (1955)
Atatürkçülük savaşımızda Avrupa kültürü nedir ve ne değildir? (1960)
Atatürkçülük savaşimizda Türk kültr̈ü geçmişbilimi ; Eti tarihi (1961)
Türklük düsmanlari sosyalist ve osmalici geçinenlere karşi atatürkçülük manifestosu (1968)
Atatürkçülük"Manifesto"su (1968)
Sümer Türkleri (1968)
Atatürkçülük savaşimizda Türk uygarliǧi tarihi; Sümer Türkleri (1968)
Atatürkçülük savaşımızda Promete: Türk-Avrupa kültür güneşleri nasıl doğdu? Nasıl parladı? (1969)
Atatürkçülük Savaşımızda Ulusal Eğitim ve İslâmda Atatürkçülük (1970)
Kuran'da Atatürkçülük ve Kızıl Elma (1971)
Etrüsk Türkleri Avrupa düşücesi ve kültür tarihi : Uranus (1971)
Yükseliş yengimiz için Kuran'da Atatürkçülük ve Kızıl Elma (1971)
Cumhurluğumuzun 50. yıl dönümünde Atatürkçülük bildirisi (1972)
Cumhurluğumuzun 50. yıldönümünde : Ko vadis ? (Nereye doğru?] (1972)
Atatürkçülük bildirisi : Cumhurluğumuzun 50.yıl dönümünde (1972)
Atatürkçülük savaşımızda promete 2 (1974)
Atatürkçülük savaşımızda Kıbrıs barış destanımız: Yükseliş Savaşımızda Kıbrıs Destanı (1975)
Atatürkçülük savaşımızda ulusal eğitim ve islamda Atatürkçülük (1976)
Atatürkçülük savaşımızda çağdaş Avrupa : siyasal ve kültürel akımlar kamusu (1977)
Cumhurluğumuzun 50. yıldönümünde Atatürkçülük bildirisi Arın Engin (1979)
Uranus (197?)
 
Çevirileri
İngiliz Edebiyatından Çevirileri
George Berkeley: Beşeri bilginin prensipleri hakkında bir eser ve Hilas ile filonos arasında üç konuşma (1935)
 
Yunan Edebiyatından Çevirileri
Platon: Cumhuriyet (1950)
Homer: İlayda (1958)
 
Kaynakça
www.toplukatalog.gov.tr
www.worldcat.org
http://www.biyografya.com/biyografi/7281
http://www.turkedebiyatcilar.net/mehmet-saffet-arin-engin-hayati
Atatürk ile güreş tutan Kıbrıslı: Mehmet Saffet Engin - Eralp Adanır
(http://www.yeniduzen.com/ataturk-ile-gures-tutan-kibrisli-mehmet-saffet-engin-4826yy.htm)
 

 

Yazan

Mehmet Tahir Öncü


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ