Çerez Örnek
canlı destek

Suat Sinanoğlu

 

@biyografya.com 
 
Hakkında
Yazar, çevirmen, akademisyendir. 1918 senesinde İstanbul’da doğan Sinanoğlu 200 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Babası Nüzhet Haşim Bey’in Dışişleri görevlisi olarak Roma’da bulunduğu yıllarda abisi Samim Bey ile birlikte Torquato Tosso Lisesi’ni bitirir. Ardından Roma Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girer; ancak 1940 senesinde İtalya’nın II. Dünya Savaşı için hazırlıklara başlaması üzerine, Türkiye’ye döner ve aynı yılın sonbahar döneminde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirir.
Suat Sinanoğlu 1985’te emekli oluncaya kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. 1943’te Bukolik Şiirin Kaynakları” adlı çalışmasıyla doktor ve 9146’da Epigram Bukoliği ve Theokritos” adlı çalışmasıyla da doçent unvanını aldı. Bu dönemden sonra Yunan Dili ve Edebiyatı üzerindeki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ülkemizde Eski Yunan Dili eğitim ve öğretiminin temellerini attı. Yaptığı çevirilerle Eski Yunan Edebiyatı’nın ülkemizde tanınmasına katkıda bulundu.
UNESCO nezdinde Türk milli komisyonu başkanlığı görevinde de bulunmuş olan Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, “Türk Hümanizmi” adıyla ülkemizde yeni bir hümanist yaklaşım geliştirdi. Türkiye Klasik Çağ Araştırmaları Kurumu’nu kurduğu, Klasik Filoloji eğitiminin gelişmesine katkıda bulunduğu ve hümanizm kavram ve kültürünün tanıtılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli görevler yaptığı gerekçesiyle 2001 yılında TÜBA Hizmet Ödülü’ne layık bulundu.
 
Eserleri
Epigram Bukoliği ve Theokritos (1946)
Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca-Türkçe Sözlük (1953)
L’Humanisme a venir (1960)
Yunan Dili Grameri 1 (1975)
Yunanca Uygulama Kitabı (Candan Türkan Şentuna ile birlikte) (1979)
Türk Hümanizmi (1980)
 
Çevirileri
Theokritos: Yunan Çoban Şiirleri (1948)
Sophokles: Aias (1960)
Euripides: Iphigeneia Tauris’te (1961)
Ksephon: Yunan Tarihi (1963)
Platon: Kriton (1979)
 
Kaynakça
http://www.biyografya.com/biyografi/13934
 
 

Yazan

Furkan Aka


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ