Çerez Örnek

Ahmet Cevat Emre

 

@biyografya.com

 
Hakkında 
1887 yılında Girit fatihlerinden Veliyeddin Paşanın, Resmo şehri dışında, manastırdan çevirmiş olduğu Kadiri tekkesinde doğdu.  Lise mezunudur.  Mekteb-i Harbiye’de okurken ileri görüşlü hareketlerinden dolayı Fizan’a sürgüne gönderilir. Sürgündeyken Fransa'ya kaçarak Jön Türkler ile ilkiler kurar. II. Meşrutiyet'in ilanı ile yurda geri döner. Trablusgarp Valisi Ahmet Rasim Paşa'nın çiftlik yöneticiliği, Ticaret, Trablusgarp İstinaf Mahkemesi Zabıt Kâtipliği, Resmo Vakıf İdaresi Memurluğu, Yeni Asır, İkdam, Şurayı Ümmet, Sabah, İfham, Aksam ve Vakit gazeteleri yazarlıkları, Daru'l- Muallimîn Fransızca Öğretmenliği, Fransızca, Türkçe Sarf ve Nahiv Öğretmenlikleri, Husûsi Daru'l-Mürebbiyât Okulu Kuruculuğu ve öğretmenliği, Darülfünun Edebiyat Şubesi ve Ural-Altay Dilleri Öğretmenliği, Türk Dil Encümeni Üyeliği, Muhit Dergisi sahipliği, Türk Dili Tetkik Cemiyeti Kurucu Üyeliği ve 1-6. Kurultaylarda Merkez Kurulu Üyeliği ve Kol başkanlığı, TBMM IV. (Ara Seçim)ve V. Dönem Çanakkale Milletvekilliği yapmıştır.   Ahmet Cevat Emre, Türk dili alanında önemli eserler vermiş bir bilim adamıdır. Yazdığı çeşitli seviyelerdeki dil bilgisi kitapları uzun yıllar okutulmuştur. Emre, sadece dil bilgisi kitabı yazmamış, aynı zamanda bir uygulayıcı olarak dil bilgisi öğretiminin sorunları üzerinde de düşüncelerini dile getirmiştir. Ahmet Cevat Emre (18761961), alfabe, kelime yapımı, cümle, dil inkılâbı, lehçeler, Sümerce, Türkçenin Hint-Avrupa dilleriyle ilişkisi gibi Türkçenin değişik alanlarına ve özellikle yazdığı kıraat (okuma) kitapları ve en çok da dil bilgisi kitapları ile Türkçe öğretimi alanına önemli eserler kazandırmıştır. Dil bilgisi alanında verdiği eserlerin yanı sıra iki adet çevirisi de bulunmaktadır. Yunanca eserleri Fransızca’dan çeviren Ahmet Cevat  Odysseia ve Agamemnon Aiskhylos adlı eserleri dilimize kazandırmıştır.  Evli ve dört çocuk babasıdır. 1961 senesinde hayatını kaybetmiştir. 
 
Eserleri 
Alfabenin Menşei (1939), 
Eski Türk Yazısının Menşei (1939), 
Türkçenin Yapılışı (1942), 
Türkçede İsim Temelleri (1943), 
Türk Lehçeleri Mukayeseli Grameri - I: Fonetik (1949), 
Atatürk'ün İnkılap Hedefi ve Tarih Tezi (1956), 
İki Neslin Tarihi (1960). 
 
Çevirileri
Agememnon: Aiskhylos (1945)
Çevirileri Homeros: Odysseia (1957) 
Homeros: İliada (1958) 
 
 
Kaynakça 
http://www.biyografya.com/biyografi/464   [Erişim: 02.11.2018] http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/leyla_karahan_ahmet_cevat_emre_dilbilgisi_ogretimi.pdf [Erişim: 03.11.2018] 
homeros_-_odysseia.pdf [Erişim: 03.11.2018] 
0655-_Sozluk_Shairler_Ve_Yazichilar_Sozlughu_Shukran_Kurdakul.pdf [Erişim: 03.11.2018]
 
 

Yazan

Furkan Aka


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ