Çerez Örnek

Oğuz Yarlıgaş

@ aves.medeniyet.edu.tr
 
Hakkında
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi görevini yürüten Oğuz Yarlıgaş Lisans Eğitimi’ni İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı üzerine yaparken aynı süre zarfında aynı fakülteninTarih Bölümünde de Çift Anadal’ını tamamlamıştır.
Yüksek Lisans Eğitimini de Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı üzerine “Ksenophun’un Anabasis’inde Söylevlerin Yeri” adlı tezi ile tamamlayan  Yarlıgaş, 2008-2013 /2012-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Eskiçağ Tarihi üzerine doktorasını tamamladı. Doktora tezi ise “Principatus Döneminde Roma Devletinin Anadoluda Oluşturduğu Sınır Boyunca Konuşlandırılan Lejyonlar”’dır.
Çok iyi derecede İngilizce bilen Yarlıgaş iyi seviyede de Almanca bilmektedir.
Almanca bilgisi 2012 yılında Berlin’de bulunan Hartnackschule ve 2013 yılında Goethe Enstitüsünde aldığı sertifikalı eğitimlerden gelmektedir.
Araştırmalarında Eskiçağ Yunan Tarihi ve Roma Askeri Tarihi, Yunan Dili ve Edeniyatı, Roma Tarihi konularına yönelen Yarlıgaş 2011 yılında Araştırma Görevlisi olarak girdiği İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ndeki görevine Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir.
 
 
Eserleri
Augustinus Confessiones (2010)
Pandora: İlk Kadın (2011)
Th.Bulfinch, Bulfinch Mitolojileri (2011)
 
 
Editörlüğünü Yaptığı Eserler
Boyacı- Gülenç, N.P.: Ion (Platon) (2011)
Finley, M.I.: Odysseus’un Dünyası (2014)
Çoraklı, E: Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu (2017)
Kitto, H.D.F: Yunanlar (2017)
Burkert, Walter: Antikçağ Gizem Dinleri (2018)
 
 
Çevirileri
Ksenophon: Anabasis (2015)
Pomeroy, S.: Antik Yunan’ın Kısa Tarihi (2018)
 
 
Kaynakça
http://aves.medeniyet.edu.tr/oguz.yarligas/ [Erişim: Kasım 2018]
https://www.dr.com.tr/Yazar/oguz-yarligas/s=37263 [Erişim: Kasım 2018]
 

Yazan

Esra Çağlar


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ