Çerez Örnek
canlı destek

Sabahattin Eyüboğlu

 

@kitaptansanattan.com

 

Hakkında

1908 yılında Trabzon, Akçaabat’ta doğan Sabahattin Eyüboğlu akademisyen, yazar ve çevirmendir. Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ağabeyidir. İlköğrenimini Kütahya’da, ortaöğrenimini Trabzon’da tamamlayan Sabahattin Eyüboğlu, yüksek öğrenimini Atatürk’ün talimatıyla Avrupa’ya eğitime gönderilecek gençler arasında sınava girerek Dijon, Lyon ve Paris Üniversiteleri’nde filoloji, edebiyat ve estetik alanlarında tamamlamıştır. 1933 yılında Türkiye’ye dönüp İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik kariyerine başlamıştır. 1943-1947 tarihleri arasında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde Kültür Tarihi dersleri vermiş ve bu sırada Hasan Âli Yücel tarafından kurulan Tercüme Bürosu’nda çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Karşılaştırmalı Türk-Fransız Edebiyatı, Teknik Üniversite ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda Sanat Tarihi dersleri vermiştir.

Eyüboğlu 1930’lardan itibaren yazmaya başlamış, Hakimiyet-i Milliye ve Tan gibi gazetelerde ve Kültür Haftası, İnsan, Varlık gibi dergilerde yazıları yayımlanmıştır. Orhan Veli Kanık, Nurullah Ataç, Melih Cevdet Anday ile birlikte Tercüme dergisini çıkarmıştır.

Sabahattin Eyüboğlu çok geniş bir konular alanı üzerinde yazılar yazmış, günümüzde de referans kabul edilen çeviriler gerçekleştirmiş, bu arada kısa metrajlı filmler de yapmıştır. Türk kültürü konusunda Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat'la birlikte yeni bir Anadoluculuk görüşü getiren Eyüboğlu’na göre Batı kültürünün kaynağı olan Yunan kültürü Anadolu'da büyüyüp gelişmişti.

13 Ocak 1973’te İstanbul’da vefat eden Sabahattin Eyüboğlu Fransız, İngiliz, Rus, Yunan ve Latin edebiyatından birçok klasik yapıtı çevirerek Türkiye’deki önemli bir boşluğu doldurmuştur.

 

Ödülleri

1959 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü, Ali Cimcoz'la birlikte yaptığı Platon'un ‘’Devlet’’ çevirisiyle

1960’da Nurullah Ataç Armağanı, ‘’Mavi Kara’’ adlı deneme kitabıyla

 

Eserleri

Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, M.Şevket İpşiroğlu ile birlikte(1952)

Fatih Albümüne bir Bakış, M.Şevket İpşiroğlu ile birlikte (1955)

Yunus Emre (1966)

Mavi ve Kara (1967)

Sanat Üzerine Denemeler (1974)

Pir Sultan Abdal (1977)

Gökyüzü Mavi Kaldı, Yaşar Kemal ile birlikte (1982)

Kardeş Mektupları, Bedri Rahmi Eyüboğlu ile birlikte (2003)

 

 

Yunan edebiyatından çevirileri

Platon: Lysis (1942)

Euripides: Bakkhalar (1944)

Platon: Şölen Sevgi Üstüne- Lysis Dostluk Üstüne, Azra Erhat ile birlikte (1958)

Platon: Devlet, Ali Cimcoz ile birlikte (1962)

Aristophanes: Kuşlar, (1966)

Aristophanes: Eşek Arıları, (1966)

Aristophanes: Kadınların Savaşı, Azra Erhat ile birlikte (1966)

Plutharkos: Lykurgos’un Hayatı, Vedat Günyol ile birlikte (1967)

Eshilos: Zincire Vurulmuş Prometheus (1968)

Aristophanes: Barış Oyunları, Azra Erhat’la birlikte (1975)

Heseidos: Heseidos Eseri ve Kaynakları, Azra Erhat ile birlikte, (1977)

Aristophanes: Lysistrata, Azra Erhat ile birlikte, (1988)

Platon: Diyaloglar, Teoman Aktürel/ Metin Cevdet Anday/ Adnan Cemgil/ Tacettin Ünlü ile birlikte (1989)

Hesiodos: Theogonia İşler ve Günler, Azra Erhat ile birlikte (2016)

 

Kaynakça

AKAGÜNDÜZ Yinilemez Seval ve AKAGÜNDÜZ Ümüt, ‘’Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden
       Sabahattin Eyüboğlu’nda Felsefi Bakış’’, DergiPark, CIU Cyprus International University,
       folklor/edebiyat, cilt:19, sayı: 76, 2013/4 [Erişim: Ekim 2018]

http://www.kitaptansanattan.com/kose-yazilari/ara-guler-ile-randevu22-06-2009-yuz-yilin-kultur-mirasi-mahmut-nuvit-doksatli-yazdi/attachment/sabahattin-eyupoglu-5-tif/  [Erişim: Ekim 2018]

http://eyubogluvakfi.org.tr/  [Erişim: Ekim 2018]

https://kasif.mkutup.gov.tr/OpacArama.aspx?Ara=SABAHATT%C4%B0N%20EY%C3%9CBO%C4%9ELU&DtSrc=0&fld=-1&NvBar=0 [Erişim: Ekim 2018]

http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=4203 [Erişim: Ekim 2018]

https://www.turkedebiyati.org/sabahattin_eyuboglu.html [Erişim: Ekim 2018]

 

Yazan

Pınar Şeren


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ