Çerez Örnek
canlı destek

Ragıb Rıfkı Özgürel

 

Hakkında

Ragıp Rıfkı Özgürel, Osmanlıca yazılışı ile Râgıp Rıfkı, soyadı kanunu ile Özgürel ismini almıştır. 1914- 1928 yılları arasında Ragıb Rıfkı Özgürel dönemin en iyi polisiye çevirmenlerinden olmuştur. II. Meşrutiyet sonrası Ruhçulukla ilgili kitapları ve çevirileri ile tanınmış bir çevirmen-yazardır. İspritizma da denilen Ruhçuluğa meraklı yazar 1930’da İspritizma Tecrübeleri, Ahretle Nasıl Konuşulur adlı bir kitap yazmış, Türkiye'de Doğu-Batı sentezinden çıkan yeni bir ruhçuluk kavramı ortaya atmıştır. Ayrıca Ragıp Rıfkı Özgürel’in Almanca-Fransızca-Türkçe Askeri Tabirleri (1934) ve Almanca-Türkçe Büyük Lügat (1939) isminde sözlük çalışmaları vardır.

Ragıb Rıfkı Özgürel 75-80 yaşlarında Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi’nde mütercim olarak görev yapmıştır.

 

Çevirileri
Yunan Edebiyatından Çevirileri

Longus: Dafnis ile Kloe yahut Longüs’ün Çoban Hikayeleri (1939)


Fransız Edebiyatından Çevirileri

Zevaco, Michel: Tribule (1911)

Connor, James: Fransızca Türkçe Mecmua-i Mükâleme (1911)

Leroux, Gaston: Haydudlar Kralı (1912)

Nivet, Hanry:  Avrupa Siyaseti ve Türklerin Felaketi  (1913)

Zevaco, Michel: Paris Çiçekleri (1922)

Kock, Charles-Paul de : Çapkın Göstav (1924)

Chateaubriand, François-Rene: Atalâ-Rene Sonuncu İbniserac’ın Maceraları (1937)

Verne, Jules: Ay Etrafında Seyahat (1939)

Daudet, Alphonse: Değirmenimden Mektuplar (1943)

Garnier, Floran: Fenni Aile Eğlencelerinden Kahve Falı (1946)

Zevaco, Michel: Güzel Fiyorenda (1952)

Zevaco, Michel: Er Meydanı (1952)

Zevaco, Michel: Knlı Servet (1955)

Zevaco, Michel: İntikam Peşinde (1957)

Zevaco, Michel: Aşk ve Ölüm (1957)

 

Kaynakça

Notos Öykü 46, İyi Polisiye İyi Edebiyattır, s.24, 2014

https://kasif.mkutup.gov.tr/Default.aspx [erişim: Ekim 2018]

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/kisi/17542962/ragip-rifki-rifki [erişim: Kasım 2018]

https://core.ac.uk/download/pdf/38327656.pdf [erişim: Kasım 2018]

https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/04yc3bckseltc3bcrkoc49flu.pdf [erişim: Kasım 2018]

 

Yazan

Pınar Şeren


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ