Çerez Örnek

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

© gazetekadikoy.com.tr

 
 
Hakkında
Şair ve yazar, siyaset adamı. 23 Haziran 1901'de İstanbul'da doğdu. Babası devletin çeşitli livâ (mutasarrıflık) ve vilâyetlerinde kadılık yapan, Antalya kadısı iken emekli olan Hüseyin Fikri Efendi, Annesi Nesime Bahriye Hanım’dır. Çocukluğu İstanbul’da geçti. İstanbul’da, Ravza-i Maarif İptidaî Mektebinde (ilkokul) başladığı öğrenimine Sinop ve Siirt rüştiyelerinde (ortaokul) devam etti. Siirt’te, Katolik Dominicain misyonerlerinin yönettiği Fransız mektebinde de bir yıl kadar okudu. Ortaöğrenimini Vefa, Kerkük, Antalya sultanîlerinde (lise) okuyup tamamladıktan sonra, bir yıl Baytar Mektebine devam etti. 1919’da girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini 1923’te bitirdi. Erzurum, Konya, Ankara liseleri, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Kadıköy Lisesinde edebiyat, Güzel Sanatlar Akademisinde estetik ve mitoloji, Üsküdar Amerikan Kolejinde edebiyat öğretmenliği yaptı (1923-39). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsüne atanan (1939) ilk profesör oldu. 1940’ta Kırklareli’nde topçu teğmeni olarak yaptığı askerlik görevinden sonra yeniden üniversiteye döndü. Maraş’tan milletvekili seçilerek 1943-46 yıllarında parlamentoda yasama görevi yaptı. 1946 yılındaki seçimlerde aday gösterilmedi. Bir müddet Millî Eğitim Bakanlığı müfettişliği (1946-48) ve 1948’de Güzel Sanatlar Akademisinde hocalığının ardından eski görevi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı profesörlüğüne döndü (1949). Bu görevdeyken 24 Ocak 1962'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.
 
 
Eserleri
Abdullah Efendi’nin Rüyaları (1943)
Mahur Beste (1975; tefrika 1944)
Beş Şehir (1946)
Huzur (1949; 22 Şubat-2 Haziran 1948 Cumhuriyet gazetesinde tefrika)
Sahnenin Dışındakiler (1973; tefrika 1950)
Yaz Yağmuru (1955)
Yaşadığım Gibi (1970)
Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961)
Aydaki Kadın (1987)
 
 
Çevirileri
Euripides: Alkestis (1943) 
Euripides: Elektra (1943) 
Euripides: Medeia (1943) 
Lechat, Henri: Yunan Heykeli (1945)  Zühdü Müridoğlu ile
 
 
Kaynakça
http://www.biyografya.com/biyografi/570 [erişim 13.11.2018]
https://www.turkedebiyati.org/ahmet_hamdi_tanpinar.html [erişim 13.11.2018]
http://www.gazetekadikoy.com.tr/yazi-dizisi/ahmet-hamdi-tanpinar-ictimai-curum-ve-insan-adaleti-h12826.html [erişim 13.11.2018]
 

Yazan

Ayşe Sağcan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ