Çerez Örnek
canlı destek

Lütfi Ay

© tiyatrolar.com.tr

 

Hakkında

 

Yazar ve çevirmen (İstanbul, 1911 - 28 Ekim 1995, İstanbul). Galatasaray Lisesi’ni, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. İstanbul ve Ankara’da memurluk, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda çevirmenlik(1942-1949), Devlet Tiyatrosu’nda Edebi Heyet Raportörlüğü, Genel Sekreterlik (1949-1958) yaptı. Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro tarihi okuttu. Ulus, Halkçı, Cumhuriyet, Vatan, Akis, Türk Dili gibi gazete ve dergilerde tiyatro eleştirileri yazdı. 1985 yılında kendisine Fransız hükümetince Legion D’Honeur nişanı verildi. Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği İkinci Başkanlığı yaptı. Yazılarında tiyatro alanındaki geriliğimizin şekilden çok özde olduğunu ileri sürdü. Sanatta yeterince yaratma çabalarına önem verilmediğini savundu. Nedenini tiyatrolarımızın sanat memurlarıyla doldurulduğuna bağladı. Aralarında Antoine, Anouilh, Verneuil, Rostand, Achard, Schiller, Voltaire gibi yazarların olduğu yirmiyi aşkın çevirisi sahnelendi. Fransızca Le théâtre Turc’u yazdı.

 

Eserleri

Le théâtre Turc (1981)

 
 
Çevirileri
 
Platon, Kritias (1942) - Erol Güney ile
 
Platon, Timaios (1943) - Erol Güney ile
 
Erupides, Herakles (1943)
 
Voltaire, Felsefe Sözlüğü (1943)
 
Romains, Jules, Avrupa Mukadderatın Yedi Muamması (1944)
 
Copeau, Jacques, Müellif’le Aktör (1945)
 
Antoine, Andre-Paul, Düşman (1945)
 
Colette, Gabrielle Sidonie, Sevmek Korkusu (1945)
 
Romains, Jules, Bir Dünya Görüşü (1945)
 
Rostand, Maurice, Öldürdüğüm Adam (1946)
 
Scribe, Eugène, Bir Bardak Su Yahut Sebep ve Neticeler (1946)
 
Eckermann, Johann Peter, Hayatının Son Yıllarında Goethe ile Konuşmalar (1947) – Sadi Baytın ile
 
Verneuil, Louis, Memo Bankası (1949) - Fehmi Baldaş ile
 
Montherlant, Henry de, Santiago Şövalyesi (1950) - Suut Kemal Yetkin ile
 
Goetz, Ruth, Miras (1952) – Reşiha C. Vafi ile
 
Colette, Gabrielle Sidonie, Avare Kadın (1957) - Suut Kemal Yetkin ile
 
Achard, Marcel, Aşk Acısı (1958)
 
Haim, Victor, Ebedi Koca (1961)
 
Anouilh, Jean, Toreadorlar Valsi (1965)
 
Anouilh, Jean, Becket Yahut Tanrının Onuru (1972)
 
Molière, Jean Baptiste Poquelin, Hastalık Hastası (1982)
 
Ustinov, Peter, Dört Albayın Aşkı (1984)
 
Ustinov, Peter, Romanoff’la Juliette (1984)
 
Feydeau, Georges, Avanak (1987)
 
Haim, Victor, Büyük Misafir (2003)
 
 
 
Kaynakça
 
http://www.onkajans.com/lutfi-ay/ [erişim 27.10.2018]
 
http://www.biyografya.com/biyografi/7324 [erişim 27.10.2018]
 
https://tiyatrolar.com.tr/lutfi-ay [erişim 27.10.2018]

 

 

Yazan

Ayşe Sağcan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ