Çerez Örnek
canlı destek

Hamdi Ragıp Atademir

@ biyografya.com

 

Hakkında

Asıl adı Ahmet Hamdi Atademir’dir.17 Nisan 1910’da Konya’da doğdu. Felsefe ve ilahiyat bilgini ve siyaset adamıdır. Babası Mehmet Ragıp Atademirdir. Müderris ve aynı zamanda din adamıdır ve Fransızca bilmektedir. Bildiği diller Fransızca, Almanca ve İngilizce’dir. İlk öğrenimini Şehit Niyazi Bey Mektep İdadisi’nde tamamladı.Orta öğrenimini Konya Darülhilafe Medresesi’nde tamamladı. Felsefe eğitimi almak için Fransa’ya gitti. Yüksek Öğrenimini Besancon ve Nancy üniversitelerinde tamamladı(1932).Samsun Lisesi’nde iki yıl felsefe öğretmenliği yaptıktan sonra, Konya Lisesi’ne tayin edildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde felsefe asistanı olarak göreve başladı. Aristo’nun “Mantık ve İlim Arayışı” adlı teziyle doçent (1942), “Metot Üzerine” adlı teziyle profesör oldu(1949). Demokrat Parti’den Konya milletvekili seçildi(1954). 2 dönem Konya milletvekilliği yaptı.27 Mayıs İhtilalinden sonra Yassı ada ve Kayseri hapishanelerinde tutuklu kaldı. 1962 yılında çıkarılan aftan sonra üniversiteye tekrar dönüşüne kadar telif ve tercüme çalışmalarına devam etti.3 Mart 1976’da Ankara’da hayatını kaybetti.

 

Eserleri

Filozoflara Göre Felsefe (1947),

Metot Üzerine (1949),

Demokrasi Üzerine (1959),

İlim ve Muhit (1959),

Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı (1974).

 

Çevirileri

Eflatun:Phaidon(Suut Kemal Yetkin ile birlikte,1943)

Brochard,Lacombe:Yanlış Üzerine Deneme (1943)

Aristo:Nietchze ve Alman Felsefi Düşünüşüne Giriş (1944)

Aristo:Organon I Kategoryalar (1947)

Aristo:Organon II Önerme (1947)

Destouches,Jean Louis:Lojistik (1947)

Veuthey,E.Leon:Çağdaş Düşünce İçinde Mantık Meselesi (1948)

Poincare,Henri:Son Düşünceler (Süleyman Ölçmen ile birlikte) (1948)

Porphyrios:İsagoji (J.Tricot’un Fr. Çevirisinden) (1948)

Aristo:Organon III Birinci Analitikler (1950)

Aristo:Organon IV İkinci Analitikler (1951)

Aristo:Organon V Topileler (1951)

Poincare,Henri:Bilim ve Metot (Süleyman Ölçmen ile birlikte) (1951)

Lachelier,Jules:Tümevarım’ın Temeli Hakkında  (1949-1967)

Joussain,Andre:İhtilallerin Kanunu (1965)

 

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf [erişim Ekim,2018]

http://www.biyografya.com/biyografi/12122 [erişim Ekim,2018]

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2559 [erişim Ekim,2018]

 

 

Yazan

Perçem Dincer


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ