Çerez Örnek
canlı destek

Yorgi Horasanoğlu

Hakkında
Doğrudan Yunancadan yapılan ilk tiyatro piyesi (Aleksandros Matsas, Krezüs) ve ilk şiir kitabının (Petros Hronas, Şiirler) çevirmenidir.
 
 
Çevirileri
Matsas, Aleksandros: Krezüs  (1962)
Hronas, Petros: Şiirler  (1962)
 
 
Kaynakça
http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?_f=1&the_page=1&cwid=2&keyword=YORG%C4%B0+HORASANO%C4%9ELU&tokat_search_field=1&order=0&command=Tara#alt [erişim 14.12.2018]
http://cntranslatorsnote.blogspot.com/2007/10/ari-cokona.html [erişim 14.12.2018]
 
 

Yazan

Yunanca Türkçe Çevirmenler Sözlüğü Çalışma Grubu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ