Çerez Örnek
canlı destek

Macit Gökberk

© Defne Suman 
 
 
Hakkında
2 Haziran 1908 Selanik doğumludur, Kurtuluş Savaşından sonra İstanbul’a gelen ilk Kumandanlardan biri olan Şükrü Naili’nin oğludur, İlköğretimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı, 1932 yılında İstanbul Üniversitesinde Felsefe öğrenimini tamamladı, 1932-1933 yılında Hans Reichenbach’ın asistanı oldu ve mantık (Logik) derslerini Türkçeye aktardı, 1933 yılında Zahide İnan kur’ ile evlendi, Nilüfer ve Ülker adında iki akademisyen kızı vardır, 1933 yılında doktora eğitimi için Berlin Humboldt Üniversitesine gitti, eğitimini tamamlayamadan 1939 yılında Türkiye’ye geri döndü ve İstanbul Üniversitesinde Felsefe Anabilim dalında doçentlik ve daha sonra profesör olarak çalıştı, 1940 yılında “Die Wissenschaften von der Gesellschaft im System Hegel’s und Augusto Comte’s” adlı eserle doktorasını aldı, birlikte çalıştığı felsefe profösörü Ernst von Aster’in eserlerini Türkçeye çevirdi, 1949 yılında profesörlüğe yükseltildi,  1954-1960 ve 1969-1976 yılları arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini üstelendi,  Türkçeye felsefi terimleri kazandırdı, 15 Ağustos 1993 yılında İstanbul’da vefat etti, Ailesi ve Türkiye Felsefe Kurumu tarafından 2000li yılların başından beri anısına düzenlenen Macit Gökberk Felsefe ödülleri verilmektedir. 
 
 
Eserleri
Kant ile Herder’in Tarih Anlayışları (1948)
Felsefe Tarihi (1961)
Felsefenin Evrimi (1979)
Değişen Dünya Değişen Dil (1980)
 
 
Çevirileri
Aster, von Ernst: Felsefe Tarihi dersleri I (1943)
Aster, von Ernst: İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi (1943)
Eflatun: Theiatetos (1945)
Aster, von Ernst: Bilgi Teorisi (1945)
 
 
Kaynakça
http://www.filozof.net/Turkce/filozof-biyografi-g/20940-macit-gokberk-kimdir-hayati-eserleri-hakkinda-bilgi.html 
http://www.biyografya.com/biyografi/6206 
Defne Suman ile Röportaj (Mart 2018)
 
 
Yazan 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ