Çerez Örnek
canlı destek

Ahmet Bilge Umar

@hukuk.deu.edu.tr
 
 
Hakkında
Ahmet Bilge Umar 30 Mart 1936’da, İzmir, Karşıyaka’da orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bilge Umar, ilköğrenimini Karşıyaka’da Cumhuriyet Okulunda; Ortaokul öğrenimini Karşıyaka Lisesi orta bölümünde; Lise öğrenimini o zaman Türk Koleji denen İzmir Özel Türk Lisesi’nde tamamladı ve o lisenin ilk 8 mezunundan biri oldu. İstanbul Hukuk Fakültesini 1958’de bitirdi ve hemen aynı Fakültede, Başkanlığında Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu’nun bulunduğu Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku kürsüsünde asistan oldu. 1962’de “Türk İcra-İflâs Hukukunda iptal dâvası” konulu teziyle Hukuk Doktoru; 1967’de “İsbat Yükü” konulu teziyle Üniversite Doçenti ünvanını elde etti; aynı yıl Fakültesinde Doçent kadrosuna atandı ve ders vermeye başladı.
1974’de, “İcra ve İflâs Hukuku’nun tarihî gelişmesi ve genel teorisi” konulu Profesörlük takdim teziyle Profesörlüğe yükseldi; kürsü başkanı oldu, iki kez Dekan Yardımcısı görevinde bulundu.
1978’de İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi tarihe karıştı ve öğretim üyeleri yeni kurulan üç Fakültede (İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi) görev aldılar (İşletme ve İktisat Fakülteleri sonradan İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi olarak birleşti). Umar da, İTBF Hukuk kürsüsünün diğer öğretim üyeleri, İTBF’nin hukuk kürsüsü dışındaki bazı öğretim üyeleri ve İTBF dışından gelen birkaç öğretim üyesi ile birlikte, Ege Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesinin kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı, kendi uzmanlık dalında kürsü başkanlığını üstlendi. Ayrıca o dönemde kendi Fakültesine bağlı bir yüksekokul olan (sonradan İletişim Fakültesi’ne dönüşen) Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun Müdürlüğünü ek görevle ve üç yıl süreyle (1979-1982) yürüttü.
1984 yılında emekliye ayrılınca serbest Avukat olarak çalışmaya başladı; bu sırada Fakültenin yeni Dekanı (yine Ankara’dan Prof. Dr. Seyfullah Edis) yazıhaneye geldi ve kürsüdeki tek asistanın ricası üzerine, verilecek ücretin pek sembolik olmasına bakmaksızın, sözleşmeli statüde öğretim görevi yürütmesi ricasında bulundu. Umar bunu da kabul etti ve eski kürsüsünde yeni öğretim elemanları yetişinceye kadar Fakültede ders vermeyi sürdürdü.
1998’de Avukatlığı dahi bırakmış, Barodan kaydını sildirmiş ve kendisini sadece çok düşkün olduğu tarih, tarihsel coğrafya araştırmalarına, yayınlarına vermiş iken, bir konferans için dâvet edildiği Yeditepe Üniversitesinde Umar’a, kendi uzmanlık dalında öğretim üyeliği ve kürsü başkanlığı görevi üstlenmesi önerildi. Umar, bir yandan Yeditepe Üniversitesinin bir öğretim kurumu olarak pek çok yönden sahip bulunduğu üstün düzeyden etkilenerek ve bu Üniversitenin Hukuk Fakültesinin de dünya çapında saygınlığı olacak hâle gelmesine katkıda bulunmak isteyerek; bir yandan da oğullarının her ikisi İstanbul’a yerleşmiş, orada çalışmakta olduklarından dolayı, onların yanında ve onlarla daha yakından dayanışma içinde bulunmayı arzu ederek, bu öneriyi kabul etti. 2002 yılının Haziranı başından beri oradaki görevlerini sürdürmekte ve yeni Fakültesinde küçük bir enstitü kitaplığına dönüştürdüğü odasında, yayınlar listesinde görüldüğü üzere, araştırma, eser üretme, yaşının 60’lı yıllarında çeviri yapabilecek düzeye getirdiği Yunanca bilgisini ilerletme, o arada Bizans tarihçilerinin kitaplarını okuma, Türkçeye çevirme çalışmalarını sürdürmektedir.Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku bölüm başkanı olup, Medeni Yargılama (Usul) Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku derslerini vermektedir. 
 
 
Eserleri
İlkçağda Türkiye Halkı (1950)
Eski Eserler Hukuku (1990)
Hukuk Başlangıcı  (1997)
Bizans'ın Son Yüzyılları (1999)
İzmir'de Yunanlıların Son Günleri (2011)
Doğu Anadolu:Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi (2013)
Aiolis / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Bithynia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Ionia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Karia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Kilikia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Lydia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Lykia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Troia / Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi
Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos)
Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi / Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşması
Türkiye'deki Tarihsel Adlar
Türkiye'deki Tarihsel Anıtlar
Yunanların ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı
 
 
Çevirileri
Hiperlink: Roland Destanı (2005)
Genzmer,Felix: Nibelung’lar destanı(2001)
Yunanca’dan Çevirileri:
Mousaios: Hero ile Leondros (1987)
 
 
Kaynakça
http://hukuk.deu.edu.tr/fakultemiz/tarihce/kurucularimiz/prof-dr-bilge-umar/   [Erişim Kasım 2018]
https://www.itkmezun.org/tr/icimizden-biri/prof-ahmet-bilge-umar [Erişim Kasım 2018]
http://www.biyografya.com/biyografi/18  [Erişim Kasım 2018]
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ