Çerez Örnek
canlı destek

Ahmet Angın

1919 yılında Girit’in Hanya kentinde doğan Angın, 1924’te mübadil olarak Çanakkale’ye geldi.
Çocukluğu İmroz (Gökçeada) Agridya’da (Tepeköy), Türkçe öğretmeni olan annesinin yanında geçti. Haydarpaşa Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra İzmir’de gazeteciliğe başladı. Uzun Yıllar Demokrat İzmir gazetesinin başyazarı ve genel yayın müdürü olarak görev yaptı. 1965’te Kirpi adlı mizah dergisini çıkardı. Milliyet Genel Kültür Ansiklopedisi ve Meydan-Larousse’ta çevirmen olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı.
Yunan edebiyatından çevirilerin yurdumuzda 1960'lardan sonra hızlanışında bu edebiyatın hem toplumcu-eylemci özelliği, hem de çevirmenlerin, sürekli çalışmaları etkin olmuştur. Doğrudan doğruya Yunancadan çeviri yapanların başında, bu dönemde, daha kıdemli Nevzat Hatko ile birlikte, Ahmet Angın geliyordu. 25 Temmuz 1977'de toprağa verdiğimiz Angın 5 dil bilirdi ve yalnız Yunanistan'ın değil, yirminci yüzyıl dünyasının sorunlarına da ışık tutan önemli yapıtları çevirmiş, bu alana unutulmaz katkılarda bulunmuştu. 
Yunanca ve Fransızcadan çok sayıda çevirisi bulunmaktadır.
 
 
Eserleri
Feza Yollarında (1960)
Nikos Kazancakis Üstüne (1963)
Kazancakis’de Özgürlük ve Eşitlik (1963)
Bütün Yönleriyle Vietnam (1966)
Dünya Politika Ansiklopedisi (1967)
Küba İhtilali (1967)
Amerikan Komünist Partisi (1968)
 
 
Çevirileri
Kazancakis, Nikos: Aleksi Zorba (1963) 
Johson, Paul: Yağma Edilen Kıt’a (1965)
Moussa, Pierre: Birleşik Devletler ve Proleter Milletler (1966)
Bourgin, Georges; Rimbert, Pierre: Sosyalizm (1966)
Guitard, Odette: Üçüncü Dünya- Sömürgelerin Uyanışı (1966)
Lafargue, Paul: Tembellik Hakkı (1966)
Durand, Daniel: Milletlerarası Petrol Politikası (1966)
Vaidis, Thomas A.: Kemal Atatürk- Yeni Türkiye’nin Kurucusu (1967)
Beaujeu-Garnier, Jacqueline: Orta Doğu Ekonomi (1967)
Cipolla, Carlo M.: Dünya Ekonomi Tarihi (1967)
Trikupis, Nikolas: General Trikupis’in Hatıraları (1967)
Mao, Tse-tung: Çin Kurtuluş Savaşı (1967)
Kazancakis, Nikos: Toda Raba (1968)
Kazancakis, Nikos: İspanya Yaşasın Ölüm (1968)
Castro, Fidel: Ya Vatan Ya Ölüm (1968)
Daval, Roger: Fransız Düşünce Tarihi (1968)
Wheler, Elanor: Lidice (1968)
Gaulle, Charles de: Kızıl Kitap (1969)
Luxemburg, Rosa: Grevler, Sendikalar, Partiler (1969)
Kazancakis, Nikos: Kayalı Bahçe (1971) 
Valetas, Kostas: Göçebeler (1973)
Theodorakis, Mikis: Direnme Günlüğü (1974)
Mitterand, François: Gül ve Yumruk (1975)
Kazancakis, Nikos: El Greco’ya Mektuplar (1975)
 
 
 
Kaynakça
https://canyayinlari.com/Kisiler/11461/ahmet-angin [erişim: Eylül 2018]
https://kasif.mkutup.gov.tr/ [erişim: Kasım 2018]
Necatigil, Behçet: Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler, Türk Dili, Çeviri Sorunları Özel Sayısı, TDK Yay., 1 Temmuz 1978, s.151 
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ