Çerez Örnek
canlı destek

Erman Gören

 

 

©ermangören(özel paylaşım)
 
 
Hakkında
23 Ağustos 1979’da İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Şişli Harbiye İlkokulu’nda(1986-1991), ortaöğrenimini Nilüfer Hatun Ortaokulu’nda (1991-1993) tamamlamıştır. Maçka Anadolu Meslek Lisesi’nde (Plastik Sanatlar) (1993-1997) eğitim almıştır. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Eski Yunan Dili ve Edebiyatı” ve“Felsefe” lisans programlarından eşzamanlı mezun oldu. Haziran 2008’de “Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. “Arkaik Yunan Şiirinde Ad,Adlandırma, Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma” başlıklı doktora teziyle Haziran 2013’te “Doktor” unvanını kazandı. 2017 yılında Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri alanında Doçent unvanı aldı. Şubat 2014’ten beri Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Arkaik Yunan Şiiri, Erken ve Klasik Yunan Düşüncesi,Yunan filolojisi, klasik Yunan edebiyatı ve eleştirel kuramlar arasındaki ilişki, Eski Yunanca Grameri ve Metin Çevirisi alanlarında dersler vermektedir. 2005 yılından beri Eski Yunancadan Türkçeye çeviri yapmaktadır.Akademik çalışmalarının yanı sıra, çevirmen olarak özellikle Kratylos, Sofist gibi Platon'un dil sorunlarına yoğunlaşan diyaloglarını, Aristoteles’in ve Aristotelesçi külliyatın eserlerini, Proklos'un Platon'un Kratylos'una Yorumu gibi Platoncu geleneğin geç dönem metinlerini, Pindaros, Bakkhylides, Arkhilokhos, Sappho, Aristophanes, Kallimakhos, Theokritos gibi arkaik, klasik ve hellenistik dönem Yunan şairlerinin eserlerini dilimize kazandırmaya çalışmaktadır. Eski Yunan şiiri ve felsefesi alanlarında çeviri yapmaktadır.
Erman Bey’e göre çevirinin önemi: “Çeviri benim için çok öğretici bir uğraş, sadece bir hizmet değil dolayısıyla kendimi talim etme biçimim. Çeviriye gönül veren çok şey öğrenir. Tabii ki Aiskhylos’un sözleriyle önünde sonunda “acı çekerek öğrenir” (pathei mathos)”’dir.
Erman Bey’in genç çevirmenlere tavsiyeleri:
“Anadilin dilbilgisini iyi bir şekilde öğrenmek oldukça önem arz ediyor. Ancak iki dilde de hakimiyet sahibi olmak çevirmen olarak yetkinleşmeye yetmiyor. Bu boşluğu doldurmak için istisnasız her gün çeviriyle haşır neşir olmak yöntemsel olarak çok tecrübe kazanmanızı sağlıyor. Ancak ben şahsen çeviribilimin sunduğu aygıtlardan da oldukça yararlanıyorum.”

Eserleri
Arkaik Yunan’da Adlandırma ve Hakikat (2015)
Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler (2016)
Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme (2016)
Homerosçu İlahiler'den Pindaros'a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (2018)

Çevirileri
Platon: Sokrates’in Savunması (2006)
Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları (2015)
Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon’un “Kratylos”una Yorum (2016)
Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları (2017)
Aristophanes: Ploutos (Servet) (2018) (Eser Yavuz ile birlikte)
Editörlük Yapılan Kitaplar
Herakleitos: Fragmanlar (çev. Erdal Yıldız - Güvenç Şar) (2016)

Kaynakça
Erman Gören ile Röportaj [Kasım 2018]
 
 
Yazan 

Perçem Dincer

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ