Çerez Örnek
canlı destek

Suat Yakup Baydur

@ tdk.gov.tr

 

Hakkında

11 Aralık 1912'de Kastamonu’da dünyaya geldi. 20 yaşında İzmir Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1942 yılında eğitim görmek için Almanyaya gitti. Berlin Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi 'nde Alman dili ve edebiyatı eğitiminin yanı sıra klasik filoloji öğrenimi gördü. Heidelberg Üniversitesi’nde Klâsik Filoloji alanında doktora yaptı ve sonrasında Türkiye’ye geri dönerek Atatürk Lisesinde Latince öğretmenliği yaptı. 1946 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesin'de kısa bir süre asistanlık yaptıktan sonra, aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde antik felsefe asistanlığı yaptı.

Antik Yunan eserlerini çevirdi. Türk dili, dil devrimi, kültür, Batı dilleri ve Türkçe ilişkisi gibi konularda çok sayıda yazılar yazdı. Okullarda Hellence (eski Yunanca) ve Latince öğretilmesi gerektiğini savundu ve batı kültürü içine yerleşmek için bunun gerekli olduğuna inanıyordu. Fakat aynı zamanda ana dili tam ve doğru öğrenmek gerektiğinin de farkındaydı.

İstanbul Üniversitesi'nde Klâsik Filoloji bölümü doçentliği yaptığı 1953 yılının 5 Ağustos günü bir deniz kazasında hayatını kaybetti.

 

Eserleri

Bir Yazı Dolayısı ile (1948)

Bir Karşılaştırma (1949)

Büyü ile Gerçek (1949)

Darülfünun'dan Üniversite'ye (1949)

Dilimizin Gelişmesi Bakımından-Eski Dil Anıtları (1949)

Eski Yunanca ve Avrupa Dilleri (1949)

HelIence ve Latince Sözler ve Adlar (1949)

Ianus Başı (1949)

Latince Karşısında Avrupa Dilleri (1949)

Osmanlı Kafası (1949)

Türkçenin Sindiremediği Sözler (1949)

Türkçe'de Yaşıyan Latince Kelimeler (1949)

Türkçede Yaşıyan Yunanca Sözler (1949)

Türkçede Yaşıyan Yunanca Sözler II (1949)

Türkçenin Yolu (1949)

Dil Nedir, Ne Değildir? (1950)

Düzeltelim (1950)

Osmanlıcanın Çöküşü-Türkçenin Kurtuluşu (1950)

Terimlere Dair (1950)

Bir Dilin Zenginliği (1951)

Dilde Zevk (1951)

Divan Musikisi (1951)

Euripides'in Alkestis'i-Dede Korkut'un Deli Dumrulu (1951)

Meletos ve Dil Davası (1951)

Nesillerin Anlaşamaması (1951)

Savaş Sakatlığından Malul Gaziliğe (1951)

Üçlü Dile Dair (1951)

Vatandaş Türkçe Konuş (1951)

Avrupa Kültürü ve Biz (1952)

Batı Kültürünün Ortak Kelimeleri Karşısında Biz ve Başkaları (1952)

Uygur Ozanı Yusuf ile Yunan Ozanı Hesiodos ve Günümüz (1952)

Dilimiz ve Yunan-Latin Asıllı Kelimeler (1953)

 

Çevirileri

Çevirdiği Kitaplar
Aristo: Atinalıların Devleti (1943)

Eflâtun: İkinci Alkibiades (1943)

Eflâtun: Kratylos (1944).

Solon: Şiirler (1945)

Peterich, Eckhart: Küçük Yunan Mitologyası (1946)

Brentano, Clemens: Yiğit Kasperl ile Güzel Anner' in Hikâyesi (1948)

Hense-Leonard: Hellen-Lâtin Eski-Çağ Bilgisi Demet I (1948)

Hesiodos: İşler (1948)

Kranz, Walter: Antik Felsefe (1948)

Hense-Leonard: Hellen-Lâtin Eski-Çağ Bilgisi. Demet II (1953)

Dünya Edebiyatından Tercümeler (1970)
 

Gazete ve Dergilerde Yayınlanan Çevirileri

Thukydides: Perikles'in Peloponnesos Savaşı Ölüleri için Söylevi (1943)

Titus Livius: Hannibal'ın Alpleri Geçişi (1944)

C.H.Becker: Doğu ve Batıda Eski Çağdan Kalan Miras (1945)

Eflatun: Devlet ve Devlet Şekilleri (1945)

Eflatun: Eşitlik (1945)

Herodotos: Paktyes (1945)

Homeros: Akhileus'a Elçilerin Gitmesi (1945)

Catullus: Şiirler 1. İthaf, 2. Sevgilinin Serçesi, 3. Serçenin Ölümü, 4. Yelkenli, 5. Öpücükler, 6. Güç Karar, 7. İznik'e Veda (1946)

 

Kaynakça
http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/1953s25/1953s25_19_S_OZERDIM.pdf

[erişim 23.11.2018]

http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1460  [erişim 23.11.2018]

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=doc.dr.suat+yakup+baydur [erişim 22.11.2018]

http://www.biyografya.com/biyografi/13939 [erişim 22.11.2018]

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&ceviren=suat+baydur

[erişim 23.11.2018]

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&ceviren=suat+yakup+baydur [erişim 23.11.2018]

 

Hazırlayan

Büşra Yağuzluk


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ