Çerez Örnek
canlı destek

Ioanna Kuçuradi

@biyografya.com

 

 

Hakkında

4 Ekim 1936'da, İstanbul'da bir Rum ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Kuçuradi, ilköğrenimini İstanbul Merkez Rum Ortaokulu'nda, ortaöğrenimini ise Zapyon Rum Kız Lisesi'nde tamamladı. 1954'te girdiği İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1959 yılında mezun oldu. Aynı yıl Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. Ancak bir yıl sonra görevden ayrıldı.

Kuçuradi, 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" adlı çalışma ile doktorasını tamamladı. 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe ve Latince dersleri verdi. 1968'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü'ne geçen Kuçuradi, 1969'da burada Felsefe Bölümü'nü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1970'te "İnsan Felsefesi Bakımından Değer Problemi" adlı teziyle doçent; 1978'de ise "Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı" adlı çalışmasıyla profesör unvanı aldı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü ve bu merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün sahibidir.

İonna Kuçuradi, 1970'li yılların ortalarından itibaren ve özellikle de 1980'lerden sonra felsefenin ne işe yaradığını gösterebilmek için önemli faaliyetlere girişti. 1973 yılında Varna'da gerçekleştirilen XVI. Dünya Felsefe Kongresi'ne katıldığında edindiği izlenimle, Türkiye’nin de bu kongrelerde temsil edilebilmesi için mesleki bir örgütün gerekliliğine inandı. 1974 yılı başlarında Ankara'da "Felsefe Kurumu" adıyla kurulan derneğe öncülük etti. Kurumun adı 1979'da Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye Felsefe Kurumu" olarak değiştirildi. Bu değişiklik, aynı yıl içinde kurumun Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'na (FISP) üye olmasını sağladı. Türkiye Felsefe Kurumu'nun 1980 yılına kadar genel sekreterliğini üstlenen Kuçuradi, 1980 yılında kurumun başkanı oldu. 1982'de Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilerek 1988'de genel sekreter oldu. 1998'de ise Boston'da yapılan bir toplantı sonucu Uluslararası Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçildi. Kuçuradi, bu göreve seçilen ilk Türk ve ilk kadındır. 2003 yılında düzenlenen 21. Dünya Felsefe Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasına öncülük etmesi ve bu alanda yaptığı bilimsel çalışmaları nedeniyle, UNESCO Ioanna Kuçuradi’nin, 2003 Felsefe Ödülü’ne layık görüldüğünü bildirdi. 

Özellikle insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlarında kitaplara, çevirilere ve makalelere imza atan Kuçuradi’nin aynı zamanda editörlüğünü üstlendiği İngilizce ve Türkçe pek çok yayın da bulunmaktadır. Ioanna Kuçuradi, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibidir. 

 

Aldığı Ödüller      

Goethe Madalyası (1996)

Girit Üniversitesinden Onursal Felsefe Doktorası (1996)  ·         

Türkiye Bilimler Akademisi 1996 Ödülü – Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994-1995 ve 1995-1996 Akademik Yılları)       

 Dünya Kardeşlik Birliği Mevlâna Yüce Vakfı 1998 Ödülü  

 Mimoza Dergisinin 75 Cumhuriyet Kadını Ödülü (1998)      

 Ricardo Palma Üniversitesi’den Onursal Felsefe Doktorası (2000)     

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü  

 

 

Eserleri

Perdenin Arkası -Şiirler- (1962)

Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik (1965)

Nietzsche ve İnsan (1966)

Schopenhauer ve İnsan (1967)

Liselerimizde Felsefe Öğretimi (1969)

İnsan ve Değerleri: Değer Problemi (1971)

Etik (1977)

Sanata Felsefeyle Bakmak (1980)

Çağın Olayları Arasında (1980)

Uludağ Konuşmaları - Özgürlük, Ahlâk, Kültür Kavramları (1988)

Yüzyılımızda İnsan Felsefesi - Takiyettin Mengüşoğlu'nun Anısına (1997)

İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları (2007)

 

 

Çevirileri 

Kant, Immanuel: Pratik Aklın Eleştirisi, (1980) - Ülker Gökberk ve Füsun Akatlı ile

Kant, Immanuel: Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi (1981)

Kant, Immanuel: Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (1983) 

Yusuf Örnek ile 

Ntemipel, Kemal: Antigónh (1970)

Intze, Ozntemir: Dwdeka Poihmata gia tò Giannh Ritso (1979), 

 

Yunan Edebiyatından Çevirisi

Ristos, Yannis: Her Zaman En Başta Özgürlük (2010)- Özdemir İnce ve Herkül Millas ile

 

Kaynakça

http://www.felsefe.hacettepe.edu.tr/tr/prof_dr_ionna_kucuradi_-5 [Erişim: Kasım2018]

http://www.on5yirmi5.com/biyografi/dunya/kisiler/199513/prof-dr-ioanna-kucuradi-kimdir.html [Erişim: Kasım 2018]

http://www.biyografya.com/biyografi/9352 [Erişim: Kasım 2018]

 

Yazan

Furkan Aka


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ