Çerez Örnek

Teoman Aktürel

 

© oktayaras.com
 
 
Hakkında
1932 yılında Alaşehir'de doğan Aktürel, Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu v sonrasında Paris'te iktisat doktorasına başladı. "Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi" konulu doktora çalışmasını tamamlamadan döndü ve Türkiye'de Fransızca okutmanı olarak görev yaptı.
1950-1960 yıllarda şiirlerini ve şiir çevirilerini Yeditepe, Türk Dili ve A dergilerinde “Teo” imzasıyla yayımladı. Ayrıca Bertolt Brecht’ten ve diğer şairlerden çeviriler yaptı. Philippe Soupault’tan yaptığı “Şarlo” çevirisiyle 1960 Türk Dil Kurumu Çeviri Armağanı’nı kazandı. 14 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. Eflatun’un on iki eserinin bir araya toplandığı “Diyaloglar” adlı çevirisi günümüzde hala okurlar tarafından ilgi ve beğeniyle okunmakta.
 
 
Eserleri
Örnek Tiyatro--Piccolo Teatro (1964)
Tiyatro’da Devrim (1988)
 
Yunan Edebiyatından Çevirileri
Eflatun: Küçük Diyaloglar (1960)
Eflatun: Sokrates’in Savunması (1971)
Eflatun: Diyaloglar (1982
 
Fransız Edebiyatından Çevirileri
Soupaul, Philippe: Şarlo (1959)
Ionesco, Eugene: Tiyatro Deneyi (1961)
Bertolt, Brecht: Tiyatro için Küçük Araç (1962)
Bertolt, Brecht: Bir Derleme Bir Oyun (1963) 
Bertolt, Brecht: Sezuan’ın İyi İnsanı (1964) (Adalet Cimcoz ile birlikte)
Gallo, Max: Şenlik Sarayı (1978)
Aragon, Louis, Bertolt, Brecht, Eluard Paul, Mayakovski, Vladimir, Neruda, Pablo: Saf Şiir Yoktur (1984) (Erdoğan Alkan ile birlikte)
Bertolt, Brecht: Galileo Galilei (1984) (Adalet Cimcoz ve Genco Erkal ile birlikte)
Bertolt, Brecht: Denize Giden Atlılar: Carrar Ana’nın Tüfekleri (1984)
 
Kaynakça
https://tiyatrolar.com.tr/teoman-akturel [erişim: 09.12.2018]
http://www.oktayaras.com/teoman-akturel/tr/29674 [erişim: 09.12.2018]
https://www.boyutstore.com/sezuanin-iyi-insani-ceviren-adalet-cimcoz-siir-cevirisi-teo- 
http://www.dostlartiyatrosu.com/tiyatro_oyunlar_galileo_galilei.html [erişim 10.12.2018]
https://1000kitap.com/kitap/diyaloglar--26516 [erişim 11.12.2018]
 
Yazan
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ