Çerez Örnek

İbrahim Kelağa Ahmet

 

©trakya.edu.tr
 
 
Hakkında
İbrahim Kelağa Ahmet, 1985 yılında Gümülcine Azınlık Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etmiştir. 
1999 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde “Yunanca Öğrenen Türklerin Yaptığı Dil Yanlışları” tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılında ise aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır.
2013 yılından beri Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.
Birçok akademik çalışması ve çevirisi bulunan Ahmet, çalışmalarını daha çok Batı Trakya üzerine yürütmüştür.
 
Eserleri
Yunanca Kelime Hazinesi
Türkçe Yunanca - Yunanca Türkçe Konuşma Kılavuzu (2008)
Yunanca El Sözlüğü: Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca, (Ελληνικό Λεξικό) (2012)
Çağdaş Yunancanın Tarihsel Gelişimi, Balkanlar El Kitabı, II. cilt : Çağdaş Balkanlar (2013)
Çağdaş Yunan Aydınlanma Hareketinin Coğrafyası, Ortaya Çıkış Süreci ve Eğitim Alanındaki Etkileri, Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma (2014)
Universal Sözlük Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca, (Γενικό Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας) (2014)
Yunanistan'da Tarih Okul Kitaplarında Balkan Savaşları, 100.Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar (2014)
Yunanca Standart Sözlük: Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca (Βασικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας) (2016)
Yunanca- Türkçe Arkaik Sözler ve Eylemsiler Sözlüğü (2016)
 
Çevirileri
Yunan Edebiyatından Çevirileri
Kikkis,İoannis: Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Manevi Hakkının Geleceği (2007)
Frangias, Andreas: Veba(Limos) (2008)
Vasileios I., Kandes: Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa (2008)
Ortaylı, İlber: Anakaliptontas Ksana tous Othomanous (Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek ) (2008)
Konuk,Neval: İ Othomaniki Arhitektoniki stin Ellada -I (Yunanistan’da Osmanlı Mimarisi I) (2010)
Konuk, Neval: To Roustiye Thileon Hamintiye ton İoanninon (Yanya Hamidiye Kız Rüştiyesi) (2013)
Çağdaş Yunan Edebiyatından Bir Yazar ve Bir Öykü: Elli Aleksiou'nun "İbrahim Baba Çeşmesi" (2015)
Mavridis, Dimitris D.: İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında (2017)
 
 
Kaynakça
https://kidega.com/kitap/yunanca-el-sozlugu-232970/detay [erişim 03.12.2018]
https://personel.trakya.edu.tr/ikelagaahmet/#.XAd4sWgzbIU [erişim 03.12.2018]
 
Yazan
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ