Çerez Örnek

Melahat Özgü

@salakfilozof.com
 
 
 
Hakkında
d. 1906 İstanbul, Bakırköy, ö.(?); devlet sınavlarıyla Almanyaya gitmiştir; Thüringen Weimar’da Gymnasium’u bitirmiştir; 1930 yılında Berlin Üniversitesi Pedagoji eğitimine başlamıştır; mezuniyet çalışması üniversite dergisinde yayınlanmıştır; Bonn Üniversitesinde Alman Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Sanat Tarihi ve Tiyatro derslerine katılmıştır; “Proseminer” başarı belgesini almıştır; Berlin Üniversitesine çağırılmış ve doktorasına başlamıştır; ana dal olarak Alman Dili ve Edebiyatı ve Tiyatro Tarihi yan dal olarak ise Felsefe, Sanat Tarihi, Estetik ve Fransız Edebiyatı dallarına odaklanmıştır; 1934 yılında Felsefe bölümünde Doktorasını almıştır; Türkiye’ye döndükten sonra Almanca öğretmenliği yapmıştır; 1935 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır; farklı fakültelerde 1945 yılına kadar Almanca dersler vermiştir; 1939 yılında doçent 1942 yılında ise Fakülte Yönetimine üye olmuştur; 1946 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Profesörü olmuştur; Alman Dili ve Edebiyatı bölüm rektörlüğü yapmıştır; Erzurum Üniversitesinde aynı bölümü kurmak için Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiştir; Ankara’ya dönerek görevini 1961 yılına boyunca sürdürmüştür; akademik hayatına ara vermiş ve 1964 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Tiyatro Bölümünü kurmuştur; bölüm yönetiminde görevlendirilmiştir; Milli Eğitim Bakanlığının Tercüme Bürosunda ve Tercüme Dergisinde yaklaşık yirmi yıl çalışmıştır; Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu içerisinde birçok komisyon ve yönetimde yer almıştır; Fransızca ve Almanca bilmektedir; birçok uluslar arası derneğe aktif şekilde üyelik yapmıştır; 1955 yılında Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Derneği tarafından Schiller Madalyası takdim edilmiştir.
 
 
Eserleri
Auf Den Spuren Grillparzers in Istanbul – Konstantinopel; Biographie in der Deutschen Literatur; Graf Adolf Friedrich von Schack und der Orient (1934)
Goethe'nin Cihan Edebiyatındaki Şahsiyeti (1938)
Alman Klasisizm'inde Sanat Anlayışı (1944)
Frankfurt Johann Wolfgang Goethe'nin 200üncü Doğum Yıldönümü (1949)
Faust Tefsirleri (1950)
Max Beckmann’ın Yüzüncü Doğum Yıldönümü (1950)
Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Yeni Ufuklar (1954)
Goethe'nin Faust'u (1959); Goethe'nin Hafız'ı Analayışı (1959)
Das Dichterbild Stefan Georges (1959)
Das Dichten in der Dichtung Stefan Georges (1959)
Atatürk'ün Edebiyat ve Sanat Anlayışı (1963)
Atatürk'ün Dil Anlayışı (1964)
Alman Klasisizminde Shakespeare in Payı (1964)
Tiyatro Bilimi (1970)
Hasan Ali Yücel’in Çeviri Anlayışı (1970)
Tiyatronun Kültür Niteliği (1971)
Atatürk’e Sevgi (1971)
Alman Halk Oyunlarında Büyük Türk (1976)
50. Yıl Konferansları: Atatürk’ün Tiyatro Anlayışı (1976)
Çeviride Uzmanlık Sorunu (1978)
Cumhuriyet Devrinde Türk Kadınının Yeri (1983)
Das Theaterpublikum des XX. Jahrhunderts zur zeit Atatürks (1984)
İkinci Dünya Savaşından Sonra Alman Edebiyatı (1990)
Günümüz Düşünce Yaşamında Tiyatro Bilimi (1990)
Schiller ve Sahne (2007)
Alman Edebiyatında Biyografi Mahiyetinde 
Almanya'da Roman Kuramlarına Genel Bir Bakış
Almanya ve Avusturya'da Molier'i Yaşatanlar 
Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi
Alman Halk Oyunları
Alman Romantizminde Sanat Anlayışı
Alman Eleştirilerine bir Bakış
Alman Kaynaklarında Nasrettin Hoca
Franz Grillparzer'in Tiyatro ile İlişkisi
Goethe'nin Yaratıcılığı
 
 
Çevirileri
Schiller Friedrich: İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup (1943)
Lessing, Gotthold Ephraim: Define (1944)
Rainer, Maria Rilke: Genç bir Şaire Mektuplar (1944)
Von Henitze, Helga: Anadolu’nun Kervansaray Yollarında (1945)
Hauptmann, Gerhart: Rose Bernd (1946)
Christoffel, Ulrich: Rembrandt (1946)
Zweig, Steffan: Sanatta Yaratıcılığın Sırrı (1949)
Kühnel, Ernst: Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür (1952)
Richter, Jean Paul: Maria Wutz - Leben des vergnügten Schulmeisterlein (1955)
Kindermann Heinz: Konferanslar (1988)
 
 
Kaynakça
https://tr.wikipedia.org/wiki/Melahat_%C3%96zg%C3%BC 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/13/1160/13665.pdf 
http://www.biyografya.com/biyografi/8171 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tad/article/view/5000069949 
https://www.manevihayat.com/konu/prof-dr-melahat-ozgunun-biyografisi-ve-eserleri.19543/ 
http://www.wikiwand.com/tr/Melahat_%C3%96zg%C3%BC
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ