Çerez Örnek
canlı destek

Gül Oya Fidan

©Gül Oya Fidan (özel paylaşım)
 
 
Hakkında
Gül Oya Fidan, 1958 yılında doğdu. Annesi ev hanımı babası ise devlet memuru idi. Diyarbakır Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi'nde dört yıl kimya okuduktan sonra üniversite öğrenimini terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra Atina’da Panteion Siyasal ve Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde eğitim dili Yunanca olan Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.
1987 yılında toplamda 14 ay süren kurslar ile Yunanca öğrenmeye başladı. Türkiye’de pratik yapma imkânı kısıtlı olduğundan, Atina’da Hellenic American Union’da İngilizce öğrenimini tamamladı ve Farsçayı Atinada’ki İran Kültür Merkezi’nde öğrendi. 
Yunanca, İngilizce ve Farsça çeviriler yapan Fidan aynı zamanda sosyolog/araştırmacı, yabancı dil öğretmeni ve sözlük araştırmacısıdır. Fidan, maddi açıdan devam arz etmemesi sebebiyle çevirmenliği yan meslek olarak icra etmektedir. Yazılı çevirinin yanı sıra, Türkçe-Yunanca, Yunanca-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce Türkçe ve Farsça (basit düzeyde) sözlü çeviri de yapmaktadır.
Uzun yıllardır Yunanistan’da yaşayan Fidan, çeviri yapmak için dilbilgisi yapılarını bilmenin yanında dili kavramak için mutlaka o dilin konuşulduğu ülkede bir süre kalınarak bizzat anadili olanlarla konuşmanın gerektiğini düşünmekte. Ayrıca, yansız çeviri yapmanın ve çeviri yapmak için sabır, ilgi, öğrenme isteği gibi özeliklere sahip olmanın önemini vurgulamaktadır. Çeviri yaparken internetten ve kitaplardan yararlandığını, ayrıca anadili olanlarla veya yazar ile görüştüğünü ifade etmekte.
 “Çevirinin doğru ve ciddiyetle, ayrıca zevk alarak yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çeviri bir araştırma işidir, dolayısıyla araştırmayı da sevmek lazım ki çeviride doğru kavram ve ifade bulunsun.” sözleriyle çeviriye bakış açısını yansıtıyor. 
 
 
Eserleri
Greek-Turkish Dictionary for Young Learners (2004)
An Approch to Undocumented Migrants in Greece: Focusing on Undocumented Afghans (2009) (Sosyolojik Araştırma)
 
 
Yunan Edebiyatından Çevirileri
Samarakis, Andonis: Umut Aranıyor (1991) (Gül Özden adı ile)
Çağdaş Yunan Edebiyatı Antolojisi (2003)
Galanaki, Rea: Suskun Derin Sular – Tasula’nın Kaçırılması (2010)
Göçmen Rehberi (2010)
 
 
Kaynakça
Gül Oya Fidan röportaj. [Aralık, 2018]
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ