Çerez Örnek

Selçuk Ünlü

© Selçuk Ünlü (özel paylaşım) 
 
 
Hakkında
 d. 12.08.1943'te Isparta'da; ikisi oğlan birisi kız olmak üzere üç çocuğu var; ilk eşinin vefat etmesi üzerine ikinci evliliğini gerçekleştirdi; eşi çocuk gelişimi öğretmeni; ilkokulu ve ortaokulu Isparta’da okudu; zorunlu yabancı dil olduğu, ve başka dil seçeneği de olmadığı için Almanca ile Ortaokulda tanıştı; lise’ de Almanca eğitimine devam eden Ünlü, Almanca öğretmeni sayesinde Almanya’yı sevdi, Almanya'dan mektup arkadaşları edinip Almancasının gelişmesini de sağladı; Almanca‘ya karşı artan ilgisi sayesinde Erzurum Atatürk Üniversitesinde Filoloji okudu; lisans eğitimi bittikten sonra 12.07.1968'de Ankara'da asistanlık için sınava girdi ve 30.10.1968 tarihinde Erzurum'a tayin oldu; Doktora eğitimine de başladıktan sonra 1970'te kazandığı burs sayesinde iki yıllık bir dil eğitimi için Almanya'ya Freiburg Üniversitesine gitti; kitap çevirilerinin bir kaçını akademik hayatı yanı sıra gerçekleştirdi; emekli olduktan sonra tüm ağırlığını kitap çevirilerine verdi; hem Alman edebiyatı hem de modern Avusturya edebiyatı üzerinde çalıştı; ama Avusturya'lı edebiyatçılar kendisine her zaman daha cazip gelmiştir ve çeviri konusunda ağırlığını Avusturya edebiyatına kaydırdı; kendi tarihimize yansımış Avusturya kitaplarını da çevirdi; şu an da Stefan Zweig'ın bir çevirisi üzerinde çalışmakta; çeviride, çevirmenin kendisi de yeterince tarihsel bilgiye sahip olması gerektiğini vurguluyor; kendi çevirilerinde ilerleme şekli ise, her şeyi olduğu gibi vermektense, Türkçe’ ye nasıl aktarılır düşüncesi; yeniden yazma tekniğini savunuyor; 2007'de kendisi tarafından düzenlenen Milletler arası Germanistik Kongresinde, Avusturya büyükelçisi Ankara'dan Konya'ya gelip Avusturya Cumhurbaşkanının madalyasını törenle takdim etti.
 
 
Eserleri
Franz Kafka'da Mahkeme Kavramı (1970)
Avusturya'lı Diplomat Anton Von Prokesch-Osten (1795-1876) ve Türkiye (1985)
2. Milli Gençlik Kongresi (1986)
1. Milli Gençlik Kongresi (1987)
Alman Romanında Saray (1987)
Wilhelm Raabe'de Eğitim ve Toplum Eleştirisi (1987)
Ondokuzuncu Yüzyıl Alman Edebiyatında Türkiye ve Türkler (1988)
1. Milletlerarası Mevlana Kongresi (1988)
Sosyolojik Açıdan Alman Edebiyatı (1990)
Alman Hikayelerinde 'Kriminalite' (1992)
Genel Çizgileriyle Sosyolojik Açıdan Yeni Alman Edebiyatı Tarihi (1993)
Joseph Roth'un Romanlarında Çökmüş, Yalnızlık Ve Şark İmajı (1995)
Friedrich Ch. Zauner'in Romanlarında İlişki Krizi (1996)
Aufsaetze Zur Österreichischen Literatur (1996)
Abhandlungen Zur Österreichischen Literatur: Kafka – Roth – Zauner (1996)
Joseph Roth Romanları Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme (1996)
20. Yüzyıl Alman Edebiyatı Sosyal Tarihi (1998)
Avusturya Modern Edebiyatı (2001)
Studien Zum Epischen Werk Fr. Ch. Zauners (2002)
Turan Yazgan Hoca ve Türk Dünyası (2005)
19. Yüzyıl Alman Edebiyatında Türkler (2005)
Modern Avusturya Edebiyatında Köy ve Çiftlik (2005)
Goethe, Eichendorff Ve Heine Üzerinde İncelemeler (2009) 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yardımı ile Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması ve Eskişehir Örneği (2010)
Hatıralar ve Düşünceler (2012)
 
 
Çevirileri
Lutz, Eckart Conrad: Ortaçağ Avrupa'sında Düşünce Biçimleri (1983)
Dünheim, W. Von: Feldmareşal Moltke'nin Şark Gezisi (1986)
Tebly, Karl: Dersaadet’te Avusturya Sefirleri (1988)
Barth, Hans: Türk Savun Kendini (1988)
Zauner, Friedrich Ch.: Şampiyon (1994)
Zauner, Friedrich Ch.: Ormandaki Yabancıların Sırrı (1994) 
Zauner, Friedrich Ch.: Resimdeki Kadın (1994)
Schrimpf, Hans Joachim: Goethe'nin Dünya Edebiyatını Anlayışı (1994)
Roth, Joseph: Hileli Tartı (1998)
Zauner, Roswitha: Pamuk Prenses (1998)
Kleist, Heinrich Von: Michael Kohlhaas (2014)
Montjoye, Irene: Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresia'nın Türk Evlatlığı (2003)
Möhring, Rubina: Viyana'da Türk İzleri (2012)
Montagu, Lady Mary: Şarktan Mektuplar (2014)
Zweig, Stefan: Meçhul Bir Kadının Mektubu (2015)
Zweig, Stefan: Bir Kadının Hayatından 24 Saat (2017)
 
 
Kaynakça
Selçuk Ünlü ile röpotaj (Nisan 2017) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Marianne_Gruber (10.04.2017)
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ