Çerez Örnek
canlı destek

İsmet Zeki Eyüpoğlu

@ eyubogluvakfi.org.tr
 
 
 
Hakkında
d. 20.10.1925 Maçka/Trabzon, ö. 12.11.2003 İstanbul; Ailesi Maçka’nın Ocaklı köyündendir; ünlü yazar Sabahattin Eyüboğlu, şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ve mimar Mualla Eyüboğlu’nun kuzenidir; Vefa Lisesi-İstanbul 1948; Felsefe, Tarih ve Klasik Filoloji- İstanbul Üniversitesi 1953(lisans); Felsefe, Tarih ve Klasik Filoloji- İstanbul Üniversitesi (yüksek lisans); 14 yaşındayken Nakşibendilik tarikatına girmiş, daha sonra altı yıl boyunca yaşadıklarını ve tarikat hakkındaki araştırmalarını İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nakşibendilik adlı eserinde yazmıştır; yazın hayatına şiirle başlamıştır; 1956–1958 Özel Gazetecilik Okulunda felsefe ve edebiyat dersleri vermiştir; 1970’li yıllardan itibaren Dünya ve Cumhuriyet gazeteleriyle Varlık, Yansıma, Soyut, Yeni Ufuklar, İnsan, Yelken dergilerinde edebiyat, felsefe, kültür, dil, halkbilimi, arkeoloji, mitoloji gibi çeşitli konularda inceleme araştırma yazıları yazmıştır; eserlerinde Anadolu Uygarlıkları, Halk Bilgisi Varlıkları ve Türk Dili konularına yoğunlaşmış ve Türkiye’nin aydınlanmasına büyük önem vermiştir; çevirilerini uzmanlık alanına göre seçmiştir; Almanca, Latince ve Farsçadan Türkçeye çevirileri vardır; Ödülleri: Hacı Bektaş Barış Ödülü (1995), Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü (1996) – Araştırmacı, Yazar, Çevirmen.
 
 
Eserleri
Destanlar İçinde Fatih (1953)
Divan Şiirinde Sapık Sevgi (1968)
Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar (1968)
Baki (1972)
Tanrı Yaratan Toprak Anadolu (1973)
Anadolu İnançları (1974)
Cinsel Büyüler (1975)
Anadolu Kuvvet Macunları (1976)
Karadeniz Aşk Türküleri (1976)
Anadolu Halk İlaçları (1977)
Gülen Anadolu (1977)
Aşk Duaları/Cinler/Cinciler (1977)
Felsefe Açısından 12 Eylül: Din Boşluğun Egemenliği (1977)
Cinci Büyüleri ve Yıldızname (1978)
İnsanın Boyutları (1979)
Alevilik Sünnilik İslam Düşüncesi (1979)
Anadolu Büyüleri (1978)
Şeyh Bedreddin ve Varidat (1980)
Bütün Yönleriyle Bektaşilik-Alevilik (1980)
Kendi Sözleriyle Atatürk İlkeleri (1981)
Anadolu Uygarlığı (1981)
Atatürk’ten Özdeyişler (1981)
Geçmişin Yaşama Gücü (1982)
Günün Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi (1987)
Anadolu Mitolojisi (1987)
Bütün Yönleriyle Mevlâna Celaleddin (1988)
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü (1988)
Türkçe Kökler Sözlüğü (1989)
Şeytan Ayetleri Söylencesi-Zerdüşt'ün Şiirleri üstüne (1989)
Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş Veli (1989)
Sevgi Büyüleri (1989)
Uygarlığın Çıkmazları (1990)
Tarihin İlkeleri (1991)
Nietzsche: Eylem Ödevi (1991)
Alevi-Bektaşi Edebiyatı (1991)
Yunus Emre: Bir Ozanın İçevreninde Gezintiler (1991)
Sömürülen Alevilik (1991)
Abdal Musa: Bir Ermişin Işıldağıyla Aranan Gerçek (1991)
Hatayi (Şah İsmail): Bir Ozanın İçevreninde Gezintiler (1991)
Bütün Yönleriyle Kaygusuz Abdal (1992)
Divan Şiiri (1994)
Atatürk Devrimleri Işığında Laiklik (1994)
Günümüzde Alevilik: Sorunları İlkeleri Gelişimi (1995)
İslamda Bölünmeler, Çelişmeler ve Refah’ın Tırmanışı (1996)
İslamın Çöküşü (1997)
Gelin Canlar Söyleşelim (1997)
Düşünceleriyle Yaşayan Atatürk (1998)
İrticanın Ayak Sesleri (1998)
İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nakşibendilik (1998)
Taşoluğun Başında (1998)
Kadirilik: Karanlığın Ayak Sesleri (1999)
Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı (1999)
Anılar (1999)
Felsefe Yazıları (2000)
Yoksul Özdeyişleri (2000)
Anadolu Gerçeği (2000)
Dilin Kemiği (2000)
Dilin Kapısı: Dil Felsefesi Üzerine Bir Deneme (2000)
Toplum Sarsıntıları (2000)
Uygarlığın Işıldakları (2000)
Çağımızın Çevrintileri (2000)
Bilgelerin Dilinden (2002)
Ortaçağ Felsefesi (2002)
Öğrenciler (2002)
Maçka (2004)
Uyanış (2005)
İran Edebiyatı (2007)
Atatürk Anadolu’dur (2007)
Osmanlıdan Cumhuriyet’e Türk Kadını (2007)
 
 
Çevirileri
Vergilius: Sığırtmaç Türküleri (1962)
Ovidius: Sevişme Yolu (1965)
Nietzsche, Friedrich W.: Tarih Üstüne (1965)
Pascal, Blaise: Düşünceler (1966)
Nietzsche, Freidrich W.: Gezgin ile Gölgesi (1966)
Konsallik, Heinz G.: Kazak Kızı Nyuşa (1974)
Kays, Imriul: Yedi Askı: Arap Şiirinin İlk Parlak Dönemi (1985)
Jaspers, Karl: Felsefe Nedir? (1986)
Ovidius: Aşk Sanatı (1987)
Kant, Immanuel: Pratik Usun Eleştirisi (1989)
Cooper, J.C.: Erdemin Işığı: Taoculuk (1994)
Ovidius: Dönüşümler (1994)
Vergilius: Aeneas (1995)
Nietzsche, Friedrich W.: Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu (1999)
Hölderlin, Friedrich: Empedokles (2000)
Carus, Lucretius: Varlığın Yapısı I (2001)
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust (2001)
Carus, Lucretius: Varlığın Yapısı II (2001)
Nietzsche, Friedrich W.: Putların Alacakaranlığı (2002)
Nietzsche, Friedrich W.: Ecce Homo: Kişi Nasıl Kendisi Olur (2003)
Konsalik, Heinz G.: Don’da Aşk (2004)
 
 
Kaynakça
Eyüboğlu, İsmet Zeki. 1993. Bütün Yönleriyle Bektaşilik. İstanbul: DER Yayınları. 
Eyüboğlu, İsmet Zeki. 1998. Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Dönüşüm Yayınları. 
Eyüboğlu, İsmet Zeki. 1998. İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nakşibendilik. İstanbul: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık: https://issuu.com/sacittademir/docs/__smet_zeki_ey__bo__lu_-_nak__ibend
“İsmet Zeki Eyüboğlu mezarının başında anılacak”, son erişim tarihi 27.03.2017: http://www.viratrabzon.com/haber/ismet-zeki-eyuboglu-mezarinin-basinda-anilacak-21282.html
İsmet Zeki Eyüboğlu hakkında, son erişim tarihi 27.03.2017: http://eyubogluvakfi.org.tr/?p=25
İsmet Zeki Eyüboğlu ile söyleşi, son erişim tarihi 27.03.2017: http://www.cemvakfi.org.tr/kultursanat/ismet-zeki-eyuboglu/
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ