Çerez Örnek

Tahsin Yücel

@ milliyetsanat.com
 
 
Hakkında
d. 17.02.1933, Elbistan, Kahramanmaraş- ö.22.01.2016, İstanbul; Cumhuriyet dönemi Türk öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen olan Tahsin Yücel, kunduracı olan Ahmet Yücel'le Nuriye Münevver Hanım'ın oğludur; 3 yaşına gelmeden önce babasını kaybetti; 12 yaşına gelene kadar annesi ve kardeşleriyle yaşadı; İlköğrenimini Elbistan Gazi Paşa İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1945'te İstanbul'a geldi; Burada; 1953'te Galatasaray Lisesi'ni yatılı olarak okudu, 1960'da da İÜEF Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi; 17 Nisan 1961’de aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başladı; 1972'de doçentlik, 1978'de de profesörlük ünvanlarını aldı. 2000 yılına kadar burada kaldıktan sonra emekliliğe ayrıldı; Tahsin Yücel, çalışmalarına öykücülükle başladı; İlk öyküsü olan ¨Dert çok, hemdert Yok!¨, bir derlemede (Yeni Hikâyeler 1950) yayımlandı; Daha sonraları Varlık, Seçilmiş Hikâyeler, Yeryüzü, Beraber ve Mavi gibi dergilerde öyküleri yayımlanmaya devam etti; Bu dönemlerde; kullandığı yalın dil, kullandığı modern sözcükler, Anadolu insanına yaklaşımındaki tutarlılık ve anlatımındaki ustalık dikkat çekti; Tahsin Yücel aynı zamanda bir romancıdır; Romanları halka karşı ironik eleştiriler barındırır; Öykü ve roman dışındaki eserlerine bakıldığında iki deneme kitabı görülür; Bunlardan ilki, genellikle kendi hayatından alıntılar içerirken, ikincisi, dilsel konuları alan polemikleri konu alır; Aynı zamanda, Türkiye'ye göstergebilim, yapısalcılık ve dilbilimin tanınmasında öncülük etmiştir.
 
 
Eserleri
Uçan Daireler (1954)
Haney Yaşamalı (1955)
Anadolu Masalları (1957)
Düşlerin Ölümü (1958)
Mutfak Çıkmazı (1960)
Anlatı Yerlemleri (1961))
Dil Devrimi (1968)
Yaşadıktan Sonra (1969)
İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler (1972)
Dönüşüm (1975)
Vatandaş (1975)
Yazın ve Yaşam (1976)
Dil Devrimi ve Sonuçları (1982)
Yapısalcılık (1982)
Yazının Sınırları (1982)
Ben ve Öteki (1983)
Aykırı Öyküler (1989)
Yazı ve Yorum (1990)
Eleştirinin ABC’si (1991)
Peygamberin Son Beş Günü (1991)
Tartışmalar (1992)
Alıntılar (1993)
Bıyık Söylencesi (1995)
Yazın, Gene Yazın (1995)
Söylemlerin İçinden (1998)
Komşular (1999)
Salaklık Üstüne Deneme (2000)
Yalan (2002)
Yüz ve Söz (2003)
Kumru ile Kumru (2003)
Gökdelen (2004)
Göstergeler (2006)
Golyan Devrimi (2008)
 
 
Çevirileri
Barthes Roland: Yazının Sıfır Derecesi (1953)
Stefan, Zweig: Amok (1954)
Bonsels, Waldemar: Arı Maya (1954)
Stefan, Zweig: Usta İşçi (1954)
Maugham, W. Somerset: Malezya Tılsımı (1954)
Daudet, Alphonse: Taraskonlu Tartarin (1954)
Sigrid, Undset: Yarına Dönüş (1954)
Steinbeck, John: Bir Numaralı Evde Olanlar (1955)
Carco, Francis: Geçmiş Günler (1955)
Montherlant, Henry de: Genç Kızlar (1955)
Dorgeles, Roland :Güzel Kadın Meyhanesi (1955)
Montherlant, Henry de: Kadınlara Acıyın (1955)
Aymé, Marcel: Kedinin Masalları (1955)
Montherlant, Henry de: İyilik Şeytanı (1955)
Malaparte, Curzio: Kan (1955)
Kessel, Joseph: Kanatlılar (1955)
Larbaud, Valery: Kolej Yılları (1955)
Green, Julien: Yeryüzünde Bir Yolcu (1955) 
Perrault, Charles: Kül Kedisi (1956)
Moravia, Alberto: Taşralı Kız (1956)
Flaubert G: Madam Bovary  (1956) 
Giono, Jean: Büyük Sürü (1956)
Montherlant, Henry de: Cüzzamlı Kadınlar (1956)
Dorgeles, Roland: Ya Gerçek Olsaydı  (1956)
Aymé, Marcel: Duvar geçen (1956)
Moravia, Alberto: Evlilik (1956)
Stowe, H. Beecher: Tom Amca'nın Kulubesi (1957)
Maugham, W. Somerset: Tehlikeli Geçit (1957) 
Andersen: Hans Christian: Karlar Kraliçesi (1957)
Mérimée, Prosper: Colomba (1958)
Burnett, F. Hodgson: Küçük Prenses (1958)
Maupassant, Guy de: Kar Topu (1958)
Gide, Andre: Vatikan Zindanları  (1958)
Andersen, Hans CHristian: Çoban Prens  (1958)
Simenon, Georges: Kaçak (1959)
Grimm Kardeşler : Pamuk Prenses (1959)
France, Anatole: Kırmızı Zambak (1959)
Daudet, Alphonse: Sapho (1959)
Colette, Sidonie Gabrielle: Uzaktan (1959)
Louys, Pierre: Kadın ve Kukla (1959)
Gide, Andre:  Dünya Nimetleri (1959)
Gide, Andre: Ayrı Yol  (1960)
Aymé, Marcel: Kaz Baba (1960)
Moravia, Alberto: Diktatörün Kadını (1960)
Giraudoux, Jean:  Bella (1960)
Gide, Andre: Yeni Nimetler (1960)
Andersen, Hans Christian: Parmak Kız (1960)
Bronte, Charlotte: Jane Eyre (1961)
Baudelaire, Charles: Paris Sıkıntısı  (1961)
Balzac, Honore de: Eugenie Grandet (1961)
Montherlant, Henry de: Bekârlar (1962)
Camus, Albert: Sisyphe Efsanesi (1962)
Gide, Andre: Kalpazanlar (1963)
Camus, Albert: Tersi ve Yüzü (1963)
Dumas, Alexandre Fils: Kamelyalı Kadın (1963)
Sartre, Jean-Paul: Sinekler (1963)
Malraux, Andre: Altenburg'un Ceviz Ağaçları (1966)
Lévi-Strauss, Claude: Yaban Düşünce (1966)
Camus, Albert: Başkaldıran İnsan (1967)
Aymé, Marcel: Konuşan Hayvanlar (1967)
Maurois, Andre: İklimler (1967)
Gide, Andre: Kadınlar Okulu (1967)
Steinbeck, John: Ak Bıldırcın  (1968)
Andersen, Hans Christian: Cennet Bahçesi (1969)
Domenach, Jean-Marie: Politika ve Propaganda (1969)
Rolland, Romain: Tolstoy'un Hayatı (1969)
Saint-Exupéry, Antoine de: Kale (1970)
Aymé, Marcel: Yeşil Kısrak (1970)
Saint-Exupéry, Antoine de: İnsanların Dünyası  (1970)
Balzac, Honore de: Goriot Baba (1972)
Carloni, Jean-Claude/ -Filloux, Jean-Claude: Eleştiri Kuramları (1975)
Aymé, Marcel:  Nuhun Gemisi (1978)
Aymé, Marcel: Suluboya Kutuları (1981)
Aymé, Marcel: Yağmur Yağdıran Kedi  (1981)
Proust, Marcel: Swann'ın Bir Aşkı (1983)
Ajar, Emil: Kral Solomon'un Bunalımı (1985)
Duras, Marguerite: Sevgili (1986)
Barthes, Roland:  Çağdaş Söylenler (1990)
Colette, Sidonie Gabrielle:  Duygusal Sürgün (1991)
Gıibert, Hervé: Hastane Günlüğü (1992)
Tournier, Michel: Kısa Düzyazılar (1993)
Camus, Albert: Yaz (1994)
Camus, Albert: Sürgün ve Krallık (1996)
Barthes, Roland: Göstergeler İmparatorluğu (1996)
Simenon, Georges: Katil (1997)
 
 
Kaynakça
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/tahsin-yucel.html(20.03.2017)
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/?p=29010 (26.03.2017)
http://kitapeki.com/tahsin-yucelin-bize-biraktigi-karakterler/(28.03.2017)
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ