Çerez Örnek
canlı destek

Selahattin Dilidüzgün

 

© aves.istanbul.edu.tr
 
 
Hakkında
d. 1960 Bursa; İlk ve ortaöğrenimini Bursa ve Almanya’da tamamladı; 1985 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği programından mezun oldu; 1987’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili Eğitimi bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı; 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde “Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik Yazını” başlıklı teziyle doktora programını tamamladı; 2000 yılında Türkçe Eğitimi bilim dalında doçent oldu; 2001 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır – Öğretim Üyesi ve Çevirmen.
 
 
Eserleri
Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretim (2016) (Dilidüzgün Ş., Çetinkaya Edizer Z., Küçükler Kuşcu N., Cihan N., Ak Başoğul D., et al.)
Çağdaş Çocuk Yazını – Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım (2003)
İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları (2003)
 
 
Çevirileri
Nöstlinger, Christine: İlse evden kaçtı (1993)
Nöstlinger, Christine: Kim takar salatalık kralını (1993)
Laqueur, Hans-Peter: Hüve'l baki: İstanbul'da Osmanlı mezarlıkları ve Mezar taşları (1997)
Pirinçci, Akif: Felidae (1999)
Pirinçci, Akif: Gövde (2000)
Klee, Paul: Günlükler, 1898-1918 (2005)
 
 
Kaynakça
http://aves.istanbul.edu.tr/dilsel/kimlik 
https://kasif.mkutup.gov.tr 
http://kitap.ykykultur.com.tr/cevirenler/selahattin-diliduzgun 
http://gunisigikitapligi.com/kisiler/selahattin-diliduzgun/
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ