canlı destek

Nihat Adil

@tr.yenisehir.wikia.com

Hakkında

Nihat Adil Erkman 1901’de Erzurum’da doğdu. İstanbul Lisesi’nde okudu. Almanya’da pedagoji seminerini, Almanya Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. 1922-23 yılları arasında İstanbul Kadıköy Sultanisi ve Altunizade Numune Mektebi’nde öğretmenlık yaptı. Ankara ve Konya Musiki Muallim Mektepleri’nde görevlendirildi. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Hususi Kalem Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Müdürlüğü, Avrupa Talebe Müfettişliği, Talim ve Terbiye Azalığı, Güzel Sanatlar Umumi Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Öğretmenliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. 1918-23-39-44 yıllarında Almanya’ya, 1940’da İsviçre’ye, Avusturya ve İsveç’e gitmiştir. 1966 yılında emekliye ayrıldı.

Telif olarak öğretmen okulları için meslek kitapları, makaleler ve tercümeler yapan Erkman, özellikle ‘’Arı Maya’’ ve ‘’Asil Kan’’ gibi tercümeleriyle tanınmaktadır. 1980 yılında hayatını kaybetmiştir.

 

Eserleri

Bir Yalanın Sonu: Kız Mektepleri için Piyes, Komedi 1 Perde (1932)

Musiki Dersleri ve Mektep Şarkıları (1934)

Umumi Tedris Usulü (1935) (Hıfzırrahman Raşit Öymen ile birlikte)

 

Alman edebiyatından çevirileri

Bonsels, Waldemar: Arı Maya ve Başından Geçenler (1927)

Wildenbruch, V.: Temiz Kan (1934)

 

Kaynakça

Nebioğlu, Osman: Türkiye’de Kim Kimdir. Yaşıyan Tanınmış Kimseler Ansiklopedisi. İstanbul 1961-19622 [erişim: Şubat, 2019]

Sorguç, Bahir: 1920’den 1981’e Milli Eğitim Bakanlığı. İstanbul 1982 [erişim: Şubat, 2019]

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Nihat_Adil_Erkman [fotoğraf erişim: Şubat, 2019]

https://kasif.mkutup.gov.tr/OpacArama.aspx?Ara=nihat%20adil&DtSrc=0&fld=-1&NvBar=0 [erişim: Şubat, 2019]

https://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/1980/8/21/3.xhtml [erişim: Şubat, 2019]

 

Yazan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ