Çerez Örnek

Niyazi Ağırnaslı

@ankarabarosu.org
 


Hakkında

Niyazi Ağırnaslı 1910 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Kayseri Lisesi’nde okudu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1934-1951 yılları arasında memurluk yaptı. Daha sonra hayatını serbest avukatlık yaparak sürdürdü. 1961’de Ankara’dan Cumhuriyet Senatosu üyesi seçildi ve 1966’ya kadar bu görevde kaldı. 1963’te Türkiye İşçi Partisi’ne seçildi, TİP Ankara İl Başkanı oldu ve partisi adına Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142’nci maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Devrimci Avukatlar Derneği ve Çağdaş Hukukcular Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Bu derneklerin başkanlığında bulundu. Kayseri İli Yardım Derneği ve 120 öğrencilik Kayseri Yurdu’nun kurucularındandır. Meslek çalışmalarında sol akımları savundu. Sıkıyönetim mahkemelerinde birçok siyasi davada avulat olarak görev aldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatlığını yaptı. Gazete ve dergilerde hikâyeler ve yazılar yazdı, tercümeler yaptı. Fransızca ve çok az İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ağırnaslı 1987’de hayatını kaybetmiştir.

 

Eserleri

Elem Kaynağı: İçtimai Roman (1941)

 

Alman Edebiyatından çevirileri

Storm, Theodor: Aquis Submersus (1945) (Dora Güney ile birlikte)

Storm, Theodor: Viola Tricolar (1947) (Dora Güney ile birlikte)

 

Kaynakça

Nebioğlu, Osman: Türkiye’de Kim Kimdir. Yaşıyan Tanınmış Kimseler Ansiklopedisi. İstanbul 1961-19622  [erişim: Şubat, 2019]

Türkiye’de Kim Kimdir? İstanbul 1977 [erişim: Şubat, 2019]

Alpat, İnönü: Popüler Türk Solu Sözlüğü. İzmir 1998 [erişim: Şubat, 2019]

http://eski.ankarabarosu.org.tr/Siteler/AnkaraBarosu/2016-2.pdf  [fotoğraf erişim: Nisan, 2019]

https://kasif.mkutup.gov.tr/OpacArama.aspx?Ara=niyazi%20a%C4%9F%C4%B1rnasl%C4%B1&DtSrc=0&fld=-1&NvBar=0 [erişim: Şubat, 2019]

 

Yazan


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ