Çerez Örnek
canlı destek

Harun Bekir

Harun Bekir, Bulgaristan doğumludur. Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümünden mezun oldu ve 1998 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Plovdiv Üniversitesi Kırcaali Lüben Karavelov Kolu Türk Dili Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 2002-2010 yılları arasında Kırcaali Eğitim Müdürlüğü Türkçe Müfettişi görevi yaptı ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak üniversitedeki dersleini devam ettirdi. 2015 yılında “Bulgaristan’daki Mevzuat Çerçevesinde ve Sosyolinguistik Bağlamında Türk Dili ve Kültürü” konulu doktora tezini Plovdiv Üniversitesi Genel Dilbilim Kürsüsünde savundu. Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesi (Filibe, Bulgaristan) Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta, Türk Dili (Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi, Söz Dizimi, Anlam Bilgisi) ve Çeviri Kuramları ve Yöntemleri derslerini vermektedir. 

 
 
Hazırladığı Biyogramlar
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ