Çerez Örnek

Translex "Türkçe Çevirmenler Sözlüğü: Dünya Edebiyatından Çeviriler"  online sözlük çalışması Türk edebiyatına katkıda bulunan ve Türk edebiyatının çeviri yoluyla zenginleşmesinde katkı sağlayan çevirmenlerin veri tabanını oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın temel amacı yabancı dilden Türkçeye aktarılmış eserlerin listesini oluşturmak ve böylece çeviribilim literatüründe yeni araştırma alanı olan "çevirmenler araştırması" çalışma alanını oluşturmaktır. Sözlük çalışmasında Türkçeye yapılan çevirileri listelemenin yanı sıra, çevirmenlerin hayatlarını ele alınacaktır, böylece çeviri ve çevirmen veri tabanını oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla biyogram ve biyografik çalışmaları da yapılacaktır.

Türkçe Çevirmenler Sözlüğü (Translex) çalışmamız bağlamında Türk edebiyatından yabancı dillere eser kazandıran çevirmenlere de yer verilecektir. Bir ön çalışma olarak Türk edebiyatından Almancaya eser aktaran çevirmenler ele alınmıştır. Bu bağlamda “Türkisch-Deutsches Übersetzerlexikon” (Türkçe-Almanca Çevirmenler Sözlüğü) veri tabanını oluşturduk. Bu çevirmenler için elbette tıpkı Almancadan Türkçeye eser kazandıran çevirmenlerde olduğu gibi, çevirmen biyogramları hazırlanmıştır. Türk edebiyatına ait edebi eserlerin hangi eserlerin hangi çevirmenler tarafından Almancaya çevrildiğini içeren "Türkisch-Deutsches Übersetzerlexikon" kitap çalışması da en kısa zamanda yayınlanacaktır.

"Türkçe-Almanca Çevirmenler Sözlüğü" çalışmasının yanı sıra “Türkçe-Arapça Çevirmenler Sözlüğü” , “Türkçe- Bulgarca Çevirmenler Sözlüğü” ve “Türkçe-Yunanca Çevirmenler Sözlüğü” çalışmalarına da başlanmıştır. Bu sözlük projelerinde hem yukarıda zikredilen dil ve edebiyatlara hem de o dil ve edebiyatlardan Türkçeye aktarılan edebi eserler ve çevirmenler araştırılıp incelenecektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ