Çerez Örnek
canlı destek

Ahmet Cevizci

 

@ 1000kitap.com

 

Hakkında

Ahmet Cevizci 1959 yılında Bursa'da doğdu. Nevin Cevizci ile evliliğinden Anıl ve Berke isimli iki oğlu var.

İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamlayan Cevizci, 1978-1982 yıllarında arasında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı'nda,Sokratik Diyaloglarda Yöntem (1984) başlıklı tezi ile yüksek lisans, Platon'un Bilgi Kuramı (1992) başlıklı tezi ile de doktora derecesini alan Prof. Cevizci; Fransız Hükümeti'nden kazandığı bir burs ile, 1989-1991 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi'nde doktora düzeyinde araştırmalarda bulunmuştur. Uzun yıllar Öğretim Üyesi olarak Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan Ahmet Cevizci çeviri faaliyetini yan meslek olarak icra etmesine rağmen sık sık 1989 yılından itibaren Fransızca, İngilizce ve Eski Yunancadan çeviriler yaptı.

 

Eserleri

Platon'un İdealar Kuramı Üzerine Araştırmalar, 1990

Felsefe Tarihi, 1993

Felsefe, 1994

Felsefe Terimleri Sözlüğü, 1999

Etiğe Giriş, 2007

İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, 2008

Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi,  2007

Aydınlanma Felsefesi Tarihi, 2008

Sokrates, 2007

Felsefeye Giriş, 2007

Felsefe, 2008

Felsefe Tarihi: Thales'ten Baudrillard'a, 2010

Batı Düşüncesi Felsefi Temeller [Kasım Küçükalp ile birlikte], 2009

Paradigma Felsefe Sözlüğü, 2010

Bilgi Felsefesi 2012

Eğitim Felsefesi, 2012

Felsefeye Giriş, 2011

Felsefe Sözlüğü, 2012

Felsefe, 2012

Felsefenin Kısa Tarihi, 2012

Felsefeye Giriş, 2012

 

Çevirileri

F. M. Conford, Platon'un Bilgi Kuramı, 1989

W. K. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, 1989

B. Magee, laton'dan Wittgenstein'a Büyük Filozoflar, 2009

R. Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, 2006

L. Versenyi, Sokratik Hümanizm, 2007

D. Werst, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, 2009

Platon, Phaidon & Menon,, 2011 (Eski Yunancadan)

Platon, Sokrates'in Savunması,  2007. (Eski Yunancadan)

N. Warburton, " Felsefeye Giriş", 2000

 

Kaynakça

Furkan Akderin ile röportaj (Ekim 2018)

https://1000kitap.com/yazar/Ahmet-Cevizci

 

 

Yazan

Mehmet Tahir Öncü


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ