Çerez Örnek

Hüseyin Salihoğlu

© Hüseyin Salihoğlu (özel paylaşım)
 
 
Hakkında
1940 yılında Fındıklı/ Rize’de bir rençper ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Hüseyin Salihoğlu erken yaşta annesini kaybetmiştir. Av. Ayşe Sevda (Ergüler) ile evlenen Salihoğlu İşletme Fakültesini bitiren iki kızı vardır.  
İlköğretimi Meyveli İlkokulu’nda tamamladıktan sonra Fındıklı Ortaokulu’na gitmiştir. Daha sonra Rize Lisesi’ni bitiren Salihoğlu 1964-1968 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ. Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Lisans öğrenimimi tamamladı. 1969’da burslu olarak gittiği Viyana Üniversitesi Germanistik Enstitüsünde 1973 yılında doktora öğrenimi bitirdi. 1973 yılında önce Asistan daha sonra Öğretim Görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde göreve başladı. 1979 yılında doçentlik unvanını aldıktan sonra aynı bölüme doçent olarak atanan Salihoğlu 1988 yılında Profesörlüğe yükseltilerek H.Ü. Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atandı. 
Başta DAAD olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların burslarıyla birçok kez Almanya’da ve Avusturya’da bilimsel araştırmalarda bulundu. 
Ayrıca hem Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde hem de Alman Dili Eğitimi Bölümü/ Anabilim Dalında bölüm kütüphanesi kurulmasına öncülük etti.
2003 yılında Türkiye Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi ve Almanca Tercümanlık-Mütercimlik bölümlerindeki öğretim elemanlarını kapsayan Germanistler Derneği’ni (GERDER) kurdu. Kendisinin Alman dili, kültürü ve edebiyatı konularında çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve ayrıca konferansları bulunmaktadır.
01.01.2007 yılında emekli olan Hüseyin Salihoğlu gönüllü olarak sürdürdüğü bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra birçok edebi eseri de dilimize kazandırmaya devam etmektedir. Çeviri faaliyetini tanımlarken Salihoğlu şu ifadeleri kullanmaktadır: “Çeviride belli bir yöntem izlemiyorum, ancak eserin anlamı bozulmadan mümkün oluğunca üslubuna da sadık kalarak Türkçe’ye aktarılması ve orijinal metnin elverdiği ölçüde rahat okunacak bir Türkçe ile ifadelendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Deyimler, atasözleri ve farklı ifade biçimleri hedef dili zenginleştiren unsurlardır; o yönden, eğer söz konusu deyim veya atasözlerinin benzerleri hedef dilde yoksa bunların doğrudan aktarılarak o dile kazandırılmasının uygun olacağı görüşündeyim.”
 
Eserleri
Salihoğlu, Hüseyin (1972): Die Rezeption und die Übersetzungen der Werke Schillers in der Türkei. 
Salihoğlu, Hüseyin (1978): Frauenemanzipation und die Eheproblematik bei Gerhart Hauptmann. 
Salihoğlu, Hüseyin (1993): Alman Kültür Tarihi.
Salihoğlu, Hüseyin (1989): Almanca Test Kılavuzu. Ein Testbuch der deutschen Sprache.
Salihoğlu, Hüseyin/Dolar, Ayşe (1997): KPDS ALMANCA.
Salihoğlu, Hüseyin/Çetintaş, Bengül G. (1999): KPDS ALMANCA.
Salihoğlu, Hüseyin/ Çetintaş, Bengül G. (2003): KPDS-ÜDS-YDS İÇİN ALMANCA TEST KILAVUZU.
 
Editörlük
Salihoğlu, Hüseyin (Ed.) (1995): 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı.
Salihoğlu, Hüseyin (Ed.) (1998): Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi-Hedefler ve Beklentiler Uluslararası Sempozyumu.
Salihoğlu, Hüseyin (Ed.) (1999): DİYALOG 1999-Interkultureller Zeitschrift für Germanistik. 
Salihoğlu, Hüseyin (Ed.) (1999): Fertigkeit Lesen. Yardımcı Kitap, Fernstudieneinheit 17.
 
Çevirileri
Hauptmann, Gerhart (1976): Dokumacıların İsyanı
Grass, Günter (1990): Direniş Olarak İçerik 
Nietzsche, Friedrich (1997): Tan Kızıllığı
Keller, Gottfried (2000): Köydeki Romeo ile Jülyet
Heine, Heinrich (2001): Silezya Dokumacıları
Fallmerayer, Jakob Philipp (2002): Doğudan Fragmanlar
Rasch, Gustav (2004): 19.yy. sonlarında Avrupa’da Türkler
von Droste-Hülshoff, Annette (2005): Yahudi Kayını
Zweig, Stefan (2005): Ruh Yoluyla Tedavi 
von Goethe, Johann Wolfgang (2012): Genç Werther’in Acıları 
Kafka, Franz (2014): Dönüşüm (Başkalaşım)
Kafka, Franz (2014): Milena’ya Mektuplar
Ulfkotte, Udo (2015): Satılmış Gazeteciler
Schopenhauer, Arthur (2016): Haklı Çıkma Sanatı-Eristik Diyalektik
 
 
Kaynakça
Ali Osman Öztürk, Zehra Gülmüş, Nevide Akpınar Dellal (Yay. Haz.) (2010): Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı.
Hüseyin Salihoğlu ile röportaj (Nisan 2017)
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~huseyins/
http://www.toplukatalog.gov.tr 
https://kasif.mkutup.gov.tr
 
 
Yazan

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ