Çerez Örnek

Ayşe Sağcan

Ayşe Sağcan 1995’te İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) Bölümü’nde 2018 yılında tamamladı. Aynı yıl Ege Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programına başladı ve aktif olarak eğitimine devam etmektedir.

Hazırladığı Biyogramlar:

Türkçeye Çevrilen Yunan Edebiyatı

Reyan H. Erben
Ayşen Eti Sina
Candan Şentuna Onur Öner
     Türkçeye Çevrilen Alman Edebiyatı

Kemal Tahir Yüksel Baypınar M. Ali Çamlıca M. Kazmaoğlu
M. Kemal Okan Mazhar Candan Mehmet Karasan Muammer Yüzbaşıoğlu
Nahit Kayabaşı Zeynep Özkan Murat Tanoğlu Muazzez Tahsin Berkand
Nail Mutlugil Nasuh Barın Nasuhi Baydar Necati Cumalı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ