Çerez Örnek
canlı destek

Μεταφραστές  (από τα ελληνικά στα τουρκικά)

 

Βλ. Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye/ Abacı, Gökhan(2017): Η βιβλιογραφία τουρκικών μεταφράσεων. Οι μεταφράσεις από των παγκόσμιων λογοτεχνιών.

 

Ερευνητικές ομάδες
  Μεταφραστές      Μεταφραστές 
1 A. Cevat Paloğlu   151 İrini Sarıoğlu
2 A. Kadir   152 İro Kaplangı
3 Abdullah Yılmaz   153 İsmail Tunalı
4 Adnan Cemgil   154 K. Cüneyt Çetinkaya
5 Adnan Pekman   155 Karin Skotiniyadis
6 Ahmet Angın   156 Katerina Proku Türker
7 Ahmet Arslan   157 Katerina Sarıoğlu
8 Ahmet Aydoğan   158 Kemal Başar
9 Ahmet Cemal   159 Kemal Emin Bara
10 Ahmet Cevat Emre   160 Kerim Çetinoğlu
11 Ahmet Cevizci   161 Kıvanç Güney
12 Ahmet Hamdi Tanpınar   162 Konstantina Eleni Karakasi
13 Ahmet İnsel   163 Kornelia Bayvertyan Çevik
14 Ahmet Şenova   164 Kosta Daponte
15 Ahmet Yıldırım   165 Kosta Sarıoğlu
16 Ahmet Yorulmaz   166 Kriton Dinçmen
17 Alev Ertük   167 Lale Alatlı
18 Algan Sezgintüredi   168 Lamia Kerman
19 Ali Houshiary   169 Leda Varvaroussi
20 Ali Irgat   170 Levent Kayapınar
21 Ali Süha Delilbaşı   171 Lizi Behmoaras
22 Alp Tümertekin   172 Lütfi Ay
23 Andonis Zikas   173 Lütfü Şimşek
24 Anna Maria Aslanoğlu   174 M. Ali Cimcoz
25 Arın Engin   175 M. Yunus Şahin
26 Ari Çokona   176 Mehmet Emin Yıldırım
27 Armağan Anar   177 Mehmet Fatih Yavuz
28 Asım Çalıkoğlu   178 Mehmet H. Doğan
29 Aslı Çete   179 Mehmet Harmacı
30 Aslı Damar   180 Mehmet Karasan
31 Aslı Yüce Lofçalı   181 Meltem Uzun
32 Atilla Birkiye   182 Mete Meriç
33 Atilla Dirim   183 Mete Tunçay
34 Atillâ Tokatlı   184 Metin Alemdar
35 Atilla Tuygan   185 Metin Balay
36 Aydın Emeç   186 Mihalis Vasilyadis
37 Aykut Derman   187 Muhammet Cüneyt Özcan
38 Ayşe Sarıgöllü   188 Murat Çakan
39 Ayşe Selen   189 Mustafa Bayka
40 Ayşecan Ergev   190 Mustafa Fotumacı
41 Ayşegül Sönmezay   191 Muzaffer Baca
42 Ayşen Eti Sina   192 Müfide Pekin
43 Azra Erhat   193 Müge Şevketoğlu
44 B. Yılmaz   194 Mümin Semerci
45 Babür Kuzucu   195 Müntekim Ökmen
46 Barış Pirhasan   196 Nazım Aslan
47 Bedrettin Tuncel   197 Nazif Bozatlı
48 Behice Boran   198 Nazile Kalaycı
49 Berin Myisli   199 Neşe Akın
50 Betül Ayanoğlu   200 Neval Akbıyık
51 Bilge Umar   201 Nevzat Hatko
52 Bilgin Adalı   202 Neylan Eryar
53 Birdal Akar   203 Nihal Petek Boyacı
54 Burcu Yamansavaşçılar   204 Niki Stavridi
55 Burç İdem Dinçel   205 Nilüfer Gürsoy
56 Burçe Kaya   206 Niyazi Berkez
57 Burham Toprak   207 Numan Özcan
58 Can Ersöz   208 Nur Erkızan
59 Cana Aksoy   209 Nurettin Şazi Kösemihal
60 Canan Eyi   210 Nurullah Ataç
61 Candan Şentuna   211 Ogün Duman
62 Celal Gürbüz   212 Oğuz Özügül
63 Celal Üster   213 Oğuz Yarlıgaş
64 Cem Kaşkarlı   214 Olcay Kunal
65 Cemal Aydın   215 Onur Öner
66 Cemal Süer   216 Orhan Azizoğlu
67 Cengiz Bektaş   217 Orhan Duru
68 Cengiz Çakmak   218 Osman Bleda
69 Cengiz Erengil   219 Ostürh Yıldırımbora
70 Cenk Saraçoğlu   220 Ömer Seyfettin
71 Cevat Çapan   221 Öykü Erzem
72 Cüneyt Akalın   222 Özdemir İnce
73 Damla Demirözü   223 Özge Özgür
74 Deniz Kantarcıoğlu   224 Panayot Abacı
75 Despina Eftimiyadis   225 Perihan Kuturman
76 Devrim Denizci   226 Pertev Naili Boratav
77 Duygu Akın   227 Pinelopi Stathi
78 Ebru Sonuç   228 Ragıb Rıfkı Özgürel
79 Elâ Güntekin   229 Ragıp Atademir
80 Elanur Bahar   230 Ragıp Zarakolu
81 Elif Günçe   231 Rana Gürtuna
82 Elif Kayalar   232 Reyan H.Erben
83 Elif Subaş   233 Reyna İshak
84 Elif Tül Tulunay   234 Rıza Özlütaş
85 Emel Soylu   235 Saadet Özen
86 Emre Metin Bilginer   236 Sabahattin Ali
87 Ender Gürol   237 Sabahattin Eyüboğlu
88 Ender Varinlioğlu   238 Sabiha Serim
89 Erdal Alova   239 Sabri Esat Siyavuşgil
90 Erendiz Özbayoğlu   240 Saffet Babür
91 Erhan Bayram   241 Samih Rifat
92 Erman Gören   242 Seda Kostik
93 Erol Güney   243 Selahattin Hilav
94 Erol Sever   244 Sema Sandalcı
95 Ersin Türkdönmez   245 Semih Koray
96 Ersin Uysal   246 Semiha Cemal
97 Esin Ozansoy   247 Serpil Çağlayan
98 Esra Özsüer   248 Serpil Ural
99 Eva Büyüktaşçıyan   249 Sibel Babacan
100 Evdokia Veriopulu   250 Sibel Eraslan
101 Eyüp Benlioğlu   251 Sona Özzakar
102 Eyüp Çoraklı   252 Stavros Yolcoğlu
103 Ferah Kunelaki   253 Stefo Benlisoy
104 Feyza Altay   254 Suat Baran
105 Figen Yanık   255 Suat Sinanoğlu
106 Fikret Işıltan   256 Suat Yakup Baydur
107 Foti Benlisoy   257 Sula Bozis
108 Frango Karaoğlan   258 Sumru Ateşdağlı
109 Fuat Yayım   259 Suut Kemal Yetkin
110 Fulya Koçak   260 Süleyman Aycan
111 Furkan Akderin   261 Şaziye Berrin Kurt
112 Füsun Kamişoğlou   262 Şebnem Arslan Chrisfakopoulos
113 Gökçe Çil   263 Şirin Tekeli
114 Gökçenur Çelebiioğlu   264 Şule Çevik
115 Gül Oya Fidan   265 Şule Nalay
116 Gülden Tuygan   266 Şükran Yücel
117 Gülen Aktaş   267 T. Erdem
118 Gülnara Ahmedova   268 Tanju Gökçöl
119 Gülsün Aksoy Ayvalis   269 Tanju İzbek
120 Güneş Fındıkoğlu   270 Tarık Dursun
121 Güngör Dilmen Kalyoncu   271 Temel Keşoğlu
122 Gürkal Aylan   272 Teoman Aktürel
123 H. Vahdet Çelik   273 Tevfik Hüseyinoğlu
124 Hakan Gürel   274 Tuğrul Tanyol
125 Hakan Yılmaz   275 Tuncay Türk
126 Hakkı Bilgehan   276 Turan Erdem
127 Halil Vehbi Eralp   277 Turan Hanoğlu
128 Halim Spatar   278 Tülin Erkal Kara
129 Hamdi Akverdi   279 Ülkü Tamer
130 Hamdi Ragıp Atademir   280 Ümit Yüksel
131 Hamdi Varoğlu   281 Üner Eyüboğlu
132 Harun Ömer Tarhan   282 V. Günyol
133 Hasan İlhan   283 Vahdi Hatay
134 Hasan Kaili   284 Vedi İlmen
135 Haydar Rifat Yorulmaz   285 Veysel Atayman
136 Hayrullah Örs   286 Volkan Aytar
137 Herkül Millas   287 Yağmur Reyhani
138 Hülya Tufan   288 Yasemin Aydın
139 Hüseyin Demirhan   289 Yeşim Dede
140 Işık Ergüden   290 Yılmaz Onay
141 Işık Soner   291 Yoanna Hacısamayiloğlu Taşkıran
142 Işın Demirkent   292 Yorgi Hasanoğlu
143 İbrahim Arık   293 Yorgi Horasanoğlu
144 İbrahim Kelağa Ahmet   294 Yüksel Akman
145 İbram Onsunoğlu   295 Zafer Taşlıklıoğlu
146 İhsan Bozkurt   296 Zafer Tokgöz
147 İlknur Özdemir   297 Zeki Büyüktanır
148 İoanna Kuçuradi   298 Zeki Özcan
149 İpek Göldeli   299 Zeynep Albayrak
150 İrfan Şahinbaş      

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ